Wyniki wyszukiwania dla "session-cookies"

1 odpowiedź

Nie można uzyskać identyfikatora sesji Express z plików cookie w / Socket.IO

Mam typową aplikację internetową w węźle, która wykorzystuje framework Express i oprogramowanie pośrednie sesji. Używam również Socket.io dla pewnych dynamic...

1 odpowiedź

Sesja PHP jest resetowana między subdomenami

Mam witrynę działającą z dwiema subdomenami, z których każda wymaga logowania (w oparciu o te same dane dostępowe DB). Aby ułatwić użytkownikom, chciałem to ...

1 odpowiedź

Jakie są obecnie najlepsze praktyki zarządzania plikami cookie sesji CF9.02?

1 odpowiedź

sesja nie jest współdzielona między dwoma serwerami

1 odpowiedź

Jak zmienić ścieżkę cookie jsessionid na root serwera w aplikacji Spring na Jetty?

1 odpowiedź

Dlaczego Asp.net MVC4 nie może używać zasobnika stanu pamięci SQL Server Session

1 odpowiedź

Logowanie do systemu Android za pomocą sesji tokena: przypomina logowanie użytkownika i pozostaje w sesji do czasu wylogowania

Po zalogowaniu się w aplikacji na Androida, jak mogę utworzyć sesję tokena w api php?Lubię to:Chciałbym się upewnić, że gdy użytkownik się zaloguje, pozostan...

1 odpowiedź

Zachowaj sesję na całej stronie Przeładuj w kręgosłupie JS

Korzystam z interfejsu API, który nie zwraca pliku cookie podczas logowania, ale tylko auth_token jako część odpowiedzi json.Podstawowy adres URL dostarcza a...

1 odpowiedź

Gdzie mogę znaleźć implementację PHP / MySQL rozwiązania „Persistent Login Cookie” Charlesa Millera?

Widziałem raz po raz Charlesa Millera ”Trwałe logowanie Cookie Best Practice„zalecane tutaj jako absolutNajlepiej sposób wdrożenia funkcji „Zapamiętaj mnie” ...

1 odpowiedź

niezainicjowana stała ActionDispatch :: Session :: EncryptedCookieStore (NameError)

Jestem na szynach 4 z pasażerem. wszystko działało świetnie, dopóki nie zrobiłem