Wyniki wyszukiwania dla "backbone.js"

3 odpowiedź

Ember.js lub Backbone.js dla Restful backend [closed]

1 odpowiedź

Backbone.js: Nie można uzyskać wywołania zwrotnego routera

3 odpowiedź

Spring MVC HTTP Status 405 - Metoda żądania „POST” nie jest obsługiwana - Backbone Request

1 odpowiedź

Routing w Backbone.js / Marionette.js - brak hashtagów, listy tras i routerów podrzędnych

3 odpowiedź

Backbone model.save () wysyła PUT zamiast POST

Dzwonię do zapisu używając tego:

1 odpowiedź

Jak obsługiwane są zdarzenia „zmiany” w modelach szkieletowych?

Próbuję zbudować model, który dynamicznie aktualizuje zmienne sesji w projekcie Meteor. Wiem, że zwykły JSON nie powinien być przechowywany w modelach szkiel...

2 odpowiedź

Sieć szkieletowa chce dołączyć created_at, updated_at itp., Ale nie chcę tego

Używam Backbone with Rails. Mam model, który mogę stworzyć i zniszczyć w porządku. Jednak podczas edycji otrzymuję ten błąd:

2 odpowiedź

Rekurencyjna funkcja jquery z kręgosłupem

Mam aplikację w kręgosłupie, w której chcę znaleźć w Jsonie kilka zapisów i wydrukować.mój JSON jest taki:

2 odpowiedź

Szkielet: Odśwież bieżącą trasę

Zauważyłem, że metoda nawigacji routera szkieletowego nie przeładuje bieżącej ścieżki.Na przykład obecna trasa jest

2 odpowiedź

Zrozumieć wywołania REST Backbone.js