Wyniki wyszukiwania dla "session-cookies"

6 odpowiedzi

Jak bezpieczne są sesje PHP?

Jestem przede wszystkim programistą C ++, ale staram się zdobyć trochę PHP.Najwyraźniej sposobem implementacji sesji użytkownika WWW jest przechowywanie iden...

1 odpowiedź

Nie można uzyskać identyfikatora sesji Express z plików cookie w / Socket.IO

Mam typową aplikację internetową w węźle, która wykorzystuje framework Express i oprogramowanie pośrednie sesji. Używam również Socket.io dla pewnych dynamic...

2 odpowiedź

Pozostań zalogowany w najlepszych praktykach: w jaki sposób nazwa użytkownika w pliku cookie zwiększa bezpieczeństwo?

To jest gałąź innego pytania:Jak najlepiej wdrożyć „zapamiętaj mnie” na stronie internetowej?Najważniejszą odpowiedzią jest wdrożenie tego:http://jaspan.com/...

2 odpowiedź

ANDROID: Udostępnij sesję między Webview a httpclient

Mam faktycznie zalogowaną sesję w moim WebView. Ale używam także httpclient do wysyłania i pobierania danych z sieci. Widziałem w Internecie, że nie można po...

2 odpowiedź

Aktualizacje sesji CakePHP, ale nie wygasają pliki cookie

Krótkie pytanie:Dlaczego czas wygaśnięcia plików cookie sesji nie jest aktualizowany w przeglądarce, gdy czas sesji mojej sesji jest aktualizowany na serwerz...

1 odpowiedź

Sesja PHP jest resetowana między subdomenami

Mam witrynę działającą z dwiema subdomenami, z których każda wymaga logowania (w oparciu o te same dane dostępowe DB). Aby ułatwić użytkownikom, chciałem to ...

2 odpowiedź

Zrozum pojęcie „current_user” podczas tworzenia sesji logowania w rubinie

Przechodzę przez świetny samouczek Michaela Hartla, aby zbudować aplikację rubytutaj.Próbuję zrozumieć koncepcję tworzenia sesji i utknąłem w zrozumieniu tej...

1 odpowiedź

Jakie są obecnie najlepsze praktyki zarządzania plikami cookie sesji CF9.02?

1 odpowiedź

sesja nie jest współdzielona między dwoma serwerami

8 odpowiedzi

Jak ustawić datę ważności pliku cookie w AngularJS

Chcemy przechowywać informacje o autoryzacji użytkownika w pliku cookie, który nie powinien zostać utracony po odświeżeniu (F5) przeglądarki.Chcemy przechowy...