Wyniki wyszukiwania dla "login"

4 odpowiedź

if (session.isOpen ()), logowanie na facebooku na Androida zawsze wraca false

5 odpowiedzi

Jak programowo znaleźć ostatni czas logowania do komputera?

Chciałbym a) programowo i b) zdalnie znaleźć ostatnią datę / godzinę, kiedy użytkownik pomyślnie zalogował się do komputera z systemem Windows (za pomocą zda...

7 odpowiedzi

sesja php nie działa

4 odpowiedź

Jak pobrać listę zalogowanych / połączonych użytkowników w .NET?

Oto scenariusz:Masz serwer Windows, z którym użytkownicy zdalnie łączą się za pośrednictwem protokołu RDP. Chcesz, aby Twój program (działający jako usługa) ...

2 odpowiedź

Korzystanie z WebClient lub WebRequest do logowania się na stronie internetowej i uzyskiwania dostępu do danych

1 odpowiedź

Android - JSONException Brak wartości

4 odpowiedź

Facebook po zalogowaniu nie wraca, ale ponownie pyta o logowanie

Próbuję zaimplementować funkcję logowania na Facebooku w mojej aplikacji i uzyskać token po wydaniu pozwolenia na publikację.W tym celu wykonuję następujące ...

2 odpowiedź

Logowanie do Facebooka iOS 3.1 za pomocą wywołań zwrotnych uprawnień do publikowania

Mam problem z zalogowaniem się z uprawnieniami do publikowania na facebooku 3.1 ios sdk.Moja aplikacja ma przycisk do udostępniania wideo, a gdy użytkownik g...

4 odpowiedź

Jak korzystać z formantu logowania ASP.NET bez korzystania z elementu MembershipProvider?

1 odpowiedź

wątpliwości konfiguracji django-allauth

używamdjango-allauth z Django 1.5.1 i mam kilka pytań podczas konfigurowania:1. Skonfiguruj