Nie można uzyskać identyfikatora sesji Express z plików cookie w / Socket.IO

Mam typową aplikację internetową w węźle, która wykorzystuje framework Express i oprogramowanie pośrednie sesji. Używam również Socket.io dla pewnych dynamicznych części mojej aplikacji (obecnie jest to mechanizm czatu, ale to styczny). Udało mi się samodzielnie skonfigurować sesje i socket.io, ale chciałbym je połączyć (np. Powiązać wiadomości czatu gniazd z kontami użytkowników bez uderzania w bazę danych).

Należy zauważyć (i widzę, że jest to możliwy problem), używam dwóch ekspresowych serwerów na różnych portach: jednego dla zwykłego ruchu HTTP, a drugiego dla ruchu HTTPS. Jednak oba serwery przechodzą identyczną konfigurację i współdzielą ten sam magazyn sesji. Sesje trwają dla mnie między stronami http i https. Sesja jest początkowo ustawiana za pośrednictwem strony obsługiwanej przez HTTPS, a strona socket.io to waniliowy HTTP.

Podążam za przewodnikiemtutaj osiągnąć to, czego szukam w zakresie integracji socket.io i sesji. Jednak w ramach funkcji autoryzacji data.headers.cookie nigdy nie jest ustawiana, mimo że części mojej aplikacji działające w oparciu o sesję działają zgodnie z oczekiwaniami. Co dziwniejsze, po ustawieniu sesji, jeśli zrobięconsole.log(document.cookie) z poziomu przeglądarki otrzymuję pusty ciąg, ale gdy patrzę na moje pliki cookie z paska narzędzi programisty Firefox, istnieje plik cookie SID zarówno dla ekspresu, jak i połączenia.

Oto odpowiednia część kodu serwera:

<code>var config = {
  ip     : "127.0.0.1",
  httpPort  : 2031,
  httpsPort  : 2032
};

var utils    = require("./utils"),
  express   = require('express'),
  fs     = require('fs'),
  parseCookie = require('./node_modules/express/node_modules/connect').utils.parseCookie,
  routes   = require('./routes')(config); 

var httpsOpts = {
  key : fs.readFileSync("cert/server-key.pem").toString(),
  cert: fs.readFileSync("cert/server-cert.pem").toString()
 };

var app       = express.createServer(),
  https      = express.createServer(httpsOpts),
  io       = require("socket.io").listen(app, { log: false}),
  helpers     = require("./helpers.js"),
  session     = new express.session.MemoryStore(),
  sessionConfig  = express.session({
    store  : session,
    secret : 'secret',
    key   : 'express.sid',
    cookie : {maxAge : 60 * 60 * 1000}
  }); //share this across http and https

configServer(app);
configServer(https);

//get SID for using sessions with sockets
io.set('authorization', function(data, accept){
  if(data.headers.cookie){
    data.cookie = parseCookie(data.headers.cookie);
    data.sessionID = data.cookie['express.sid'];
  } else {
    return accept("No cookie transmitted", false);
  }

  accept(null, true);
});

io.sockets.on('connection', function(socket){
  //pull out session information in here
});

function configServer(server) {
  server.configure(function(){
    server.dynamicHelpers(helpers.dynamicHelpers);
    server.helpers(helpers.staticHelpers);
    server.set('view options', { layout: false });
    server.set('view engine', 'mustache');
    server.set('views', __dirname + '/views');
    server.register(".mustache", require('stache'));
    server.use(express.static(__dirname + '/public'));
    server.use(express.bodyParser());
    server.use(express.cookieParser());
    server.use(sessionConfig);
  });
}
</code>

A oto odpowiedni kod na kliencie:

<code><script src="/socket.io/socket.io.js"></script>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    var socket = io.connect('http://127.0.0.1'); //make sure this isn't localhost!
    socket.on('server', function(data){
      //socket logic is here
    });
  }
</script>
</code>

AKTUALIZACJA

Nawet po ręcznym ustawieniu pliku cookie (a nie tylko zmiennej sesji) na trasie strony, która używa SocketIO, część wniosku dotycząca plików cookie jest nadal nieobecna.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion