Wyniki wyszukiwania dla "opengl-3"

2 odpowiedź

bufor głębokości otrzymany przez glReadPixels jest zawsze 1

Używam glReadPixels, aby uzyskać wartość głębi zaznaczonego piksela, ale zawsze otrzymuję 1, jak mogę to rozwiązać? oto kod:

1 odpowiedź

OpenGL 3: glBindVertexArray unieważnia GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER

3 odpowiedź

OpenGL i GLSL 3.3 na HD Graphics 4000 w Ubuntu 12.04

Używam tej konfiguracji:Ubuntu 12.04Intel HD Graphics 4000

1 odpowiedź

Używanie macierzy jako atrybutu wierzchołka w profilu Core OpenGL3

1 odpowiedź

Używanie obiektów synchronizacji ogrodzenia w OpenGL

3 odpowiedź

Jak uzyskać płaskie normalne sześciany

Używam OpenGL bez przestarzałych funkcji i moje obliczenia dotyczące światła są wykonywane na cieniowaniu fragmentów. Robię gładkie cieniowanie.Mój problem p...