Wyniki wyszukiwania dla "mocking"

3 odpowiedź

Niezdefiniowana metoda na obiekcie mock implementującym dany interfejs w PHPUnit?

4 odpowiedź

Jak wykorzenić usługę Symfony 2 w teście funkcjonalnym?

Mam usługę symfony, która używa połączenia redis w niektórych metodach, ale nie we wszystkich metodach.

1 odpowiedź

Szyderczy test w Django nie działa, gdy działa wszystko w TestCase, ale działa dobrze jeden po drugim

2 odpowiedź

Jak pozorować strefę czasową przeglądarki? [duplikować]

1 odpowiedź

Jak mogę wyszydzić procedurę ErrorSignal Elmaha?

Używamy ELMAH do obsługi błędów w naszej aplikacji c # ASP.Net MVC, aw naszych złapanych wyjątkach robimy coś takiego:

4 odpowiedź

Jak wykonać próbę systemu plików w testach jednostkowych Pythona?

Czy istnieje standardowy sposób (bez instalowania bibliotek innych firm) na kpiny z Pythona w systemie wieloplatformowym? Jeśli muszę iść z biblioteką innej ...

1 odpowiedź

Szydercza zmienna prywatna, która ma istnieć

Jak można uzyskać próbny obiekt w czasie wykonywania, gdy nie jest on tworzony / inicjowany w testowanej klasie, nie jest statyczny (wzorzec singletonu), czy...

1 odpowiedź

Mockito Internals

2 odpowiedź

Jak kpić z ograniczeń implementacji IQueryable przez EntityFramework

Obecnie piszę testy jednostkowe dla mojej implementacji repozytorium w aplikacji MVC4. Aby wyśmiać kontekst danych, zacząłem od przyjęcia niektórych pomysłów...

1 odpowiedź

RESTEasy Mock vs. Mapper wyjątków vs. Kontekst

RESTEasy mock framework działa bez mapera wyjątków - żądanie jest odbierane, a obiekt jest zwracany z oczekiwaną zawartością.Po zarejestrowaniu programu odwz...