Wyniki wyszukiwania dla "session"

3 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do sesji użytkownika Magento spoza Magento?

Próbuję uzyskać dostęp do sesji klienta Magento w innej części mojej witryny.

2 odpowiedź

Długie działające tło Skrypt PHP blokuje inne strony PHP, dopóki nie zostanie zakończony

1 odpowiedź

Znikają zmienne sesji PHP?

11 odpowiedzi

Sesja utracona po przekierowaniu w Codeigniter

Używam codeigniter jako ramy.Po pierwsze, używam

7 odpowiedzi

Jak wygasać sesję Django w 5 minut?

4 odpowiedź

Co należy zrobić, jeśli bieżąca sesja ASP.NET ma wartość NULL?

W mojej aplikacji internetowej robię coś takiego, aby odczytać zmienne sesji:

1 odpowiedź

Jak serializować / zapisywać DOMElement w $ _SESSION?

Jestem całkiem nowy w PHP, DOM i implementacji PHP DOM. To, co próbuję zrobić, to zapisać element głównyDOMDocument w$_SESSION zmienna, dzięki czemu mogę uzyskać do niej dostęp i modyfikować ją przy kolejnych ładowaniach strony Ale podczas ...

2 odpowiedź

Co to jest „Przechowywanie sesji” w Narzędziach dla programistów Chrome?

10 odpowiedzi

Testowanie limitu czasu sesji ASP.NET

7 odpowiedzi

spring-security: autoryzacja bez uwierzytelnienia