Wyniki wyszukiwania dla "session-state"

3 odpowiedź

IE11 nie wysyła cookie sesji, gdy kliknięty zostanie link kierujący do nowej karty (na pierwsze żądanie)

Mam pewne problemy z utrzymaniem sesji podczas otwierania początkowej nowej karty (cel _blank) z IE11.Po zamknięciu wszystkich wystąpień IE11, a następnie ot...

4 odpowiedź

Żądania zawieszone na module sesji na IIS 7.5

Od czasu do czasu niektóre żądania na mojej stronie zaczynają wisieć na stanie RequestAcquireState modułu Session. Kiedy ta spirala rozpoczyna wszystkie żąda...

4 odpowiedź

Zdarzenie ASP.NET Session_End nie działa

1 odpowiedź

Dlaczego Asp.net MVC4 nie może używać zasobnika stanu pamięci SQL Server Session

2 odpowiedź

Jak uniemożliwić użytkownikowi logowanie się z wielu lokalizacji lub z innej przeglądarki na tym samym komputerze

Tworzę aplikację, w której użytkownicynie może próbować wielu logowań. Jeśli określony użytkownik się zaloguje, zmieni się wartość flagi mojej bazy danychust...

2 odpowiedź

Sesja .NET nie działa

2 odpowiedź

Proces lub wątek zmienił się od ostatniego kroku

1 odpowiedź

Próba asynchronicznej metody WWW

Projekt, nad którym obecnie pracuję, obejmuje MS SQL Server i ASP.net Web Services, które używają zmiennych sesji. Widocznie powoduje to, że wywołania klient...

5 odpowiedzi

Znajdowanie łącznej liczby aktywnych sesji

3 odpowiedź

cookie identyfikatora sesji w gwt rpc

Zakładając, że obracam własny kod sesji, jaki jest właściwy sposób generowania unikalnego i bezpiecznego pliku cookie identyfikatora sesji w Javie.Czy nie po...