Wyniki wyszukiwania dla "rest"

6 odpowiedzi

Dostęp do treści żądania w usłudze RESTful WCF

1 odpowiedź

Przy użyciu Spring MVC akceptowanie żądań POST ze złym JSON prowadzi do zwrócenia domyślnej strony 400 kodu błędu

2 odpowiedź

Symfony2 and Single Webpage Applications używające struktury takiej jak AngularJS

(Jeśli to nie jest właściwe miejsce, aby opublikować tego rodzaju pytanie, chętnie zamieściłbym je gdzie indziej)Próbuję zbudować interaktywną aplikację inte...

3 odpowiedź

HP ALM REST API login przy użyciu PHP CURL

Jestem nowym użytkownikiem REST i próbuję opracować aplikację internetową, która będzie łączyć się z JIRA z jednego sid (już objętego) iz HP ALM z drugiej st...

2 odpowiedź

Używanie JaaS z Jersey na Grizzly

Próbuję znaleźć prosty, elastyczny sposób dodania uwierzytelniania JaaS do REST. znalazłemsłupek myślę, że prowadzi mnie we właściwym kierunku (patrz odpowie...

1 odpowiedź

Paypal Internal Server Error podczas przechwytywania płatności za pomocą odpoczynku api

2 odpowiedź

Zabezpieczanie API REST w Javie [zamknięte]

1 odpowiedź

Spring MVC REST JPA Hibernate Jackson nieskończona rekurencja błąd JSON jeden-do-wielu

5 odpowiedzi

Przekierowanie na stronę przy użyciu metod restful?

Stworzyłem stronę, która prosi użytkownika o wypełnienie niektórych pól formularza, a gdy on to zgłosi, formularz zostanie wysłany do metody Restful, którą m...

2 odpowiedź

Wersjonowanie API RESTful za pomocą XML i JSON Content-Type