Wyniki wyszukiwania dla "cookies"

3 odpowiedź

Android - wyodrębnianie plików cookie po zalogowaniu się w przeglądarce internetowej

Mam aplikację, która otwiera adres URL w przeglądarce internetowej, użytkownik musi następnie zalogować się do witryny za pomocą przeglądarki internetowej i ...

6 odpowiedzi

Najlepszy sposób na zabezpieczenie aplikacji AJAX

4 odpowiedź

System logowania Cookies / Sesji

1 odpowiedź

iOS7 Safari: zapisywanie na ekranie głównym i utrwalanie tokena

W przypadku systemu iOS 6. [coś] od nowa Pliki cookie, dane SQLite i dane lokalne dla aplikacji pełnoekranowych są przechowywane oddzielnie od danych Safari....

2 odpowiedź

ustaw pliki cookie / nagłówki do przeglądania stron internetowych za pomocą kodu dla aplikacji Win Store

Chcę ustawić pliki cookie dla mojego

4 odpowiedź

Powtarzające się zapytanie o plik cookie lub Przechowywanie w widoku? Jaka jest lepsza praktyka?

Mam wewnętrzną stronę internetową, do której logują się użytkownicy. Te dane są zapisywane jako pliki cookie. Stamtąd użytkownicy idą wesoło. Co jakiś czas a...

3 odpowiedź

co się stanie, gdy plik cookie przekroczy maksymalny rozmiar?

1 odpowiedź

Uzyskaj plik cookie zawierający tylko HTTP z aplikacji Windows 8 JS

Tworzę aplikację Javascript w systemie Windows 8, w której użytkownik łączy się z moim serwerem i loguje się. Obecnie próbuję użyć obiektu XmlHttpRequest, ab...

1 odpowiedź

Sprawdź, czy hasło Active Directory różni się od hasła cookie

5 odpowiedzi

Jak ograniczyć liczbę iteracji wykonanych przez setInterval

Wyświetlanie reklam wideo moim użytkownikom. Nie prowadzę tych reklam przy okazji; Dostaję je od innej firmy.Po kliknięciu reklamy pozostawia plik cookie w p...