Logowanie do systemu Android za pomocą sesji tokena: przypomina logowanie użytkownika i pozostaje w sesji do czasu wylogowania

Po zalogowaniu się w aplikacji na Androida, jak mogę utworzyć sesję tokena w api php?

Lubię to:

Chciałbym się upewnić, że gdy użytkownik się zaloguje, pozostanie w sesji bez względu na to, co się wydarzy (awaria, wyłączenie / wyłączenie / ponowne uruchomienie, opuszczenie aplikacji) w tym samym czasie dane o użytkowniku będą wysyłane ze wszystkimi czynnościami w aplikacja do serwera WWW.

Czy po prostu używam:

session_start();
$_SESSION['username'] = $user;
$_SESSION['auth'] = "true";

Jeśli tak, jak mam przekazać tę sesję do aplikacji na Androida?

Uwierzytelnianie logowania w aplikacji na Androida:

HttpClient client = new DefaultHttpClient();
String url = "http://www.somewebsite.com/login.php?username="+username+"&password="+password;
HttpGet request = new HttpGet(url);
// Get the response
ResponseHandler<String> responseHandler = new BasicResponseHandler();
response_str = client.execute(request, responseHandler);
php android authentication login session-cookies

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion