Jakie są obecnie najlepsze praktyki zarządzania plikami cookie sesji CF9.02?

Typową „najlepszą praktyką” zarządzania plikami cookie sesji ColdFusion było zaimplementowanie czegoś takiego:

<cfset this.setClientCookies = false />
<cfif NOT IsDefined( "cookie.cfid" ) OR NOT IsDefined( "cookie.cftoken" )>
    <cfcookie name="cfid" value="#session.cfid#" domain=".#cgi.HTTP_HOST#" path="/test/sessiontest">
    <cfcookie name="cftoken" value="#session.cftoken#" domain=".#cgi.HTTP_HOST#" path="/test/sessiontest">
</cfif>

LUB

<cfif IsDefined("Cookie.CFID") AND IsDefined("Cookie.CFTOKEN")>
    <cfcookie name="CFID" value="#Cookie.CFID#">
    <cfcookie name="CFTOKEN" value="#Cookie.CFTOKEN#">
</cfif>

w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Następnie Adobe wydałohttp://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-04.html a później poprawka dla tej oryginalnej poprawki, o której tu mowa:http://www.shilpikhariwal.com/2011/03/update-on-security-hot-fix-feb-2011.html

Oryginalna poprawka powoduje wiele opisanych tutaj problemów:http://cfsimplicity.com/4/coldfusion-security-hotfix-changes-session-behaviour Ta poprawka (i wiele innych podobnych poprawek w sieci) działa, modyfikując powyższy kod cfcookie.

Jest rok później i chciałbym wiedzieć, co obecnie robią ludzie do zarządzania CFID / CFToken podczas uruchamiania CF9.02 (tj. Z zastosowanymi poprawkami do sesji).

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion