Wyniki wyszukiwania dla "spring"

1 odpowiedź

java.lang.NoClassDefFoundError: com / google / gson / Gson

Zauważyłem dziwny problem. Jestem w stanie uruchamiać swoje przypadki testowe przy użyciu Junit, ale gdy używam programu Maven Jeden z przypadków testowych z...

3 odpowiedź

Autowiring nie działa w Spring 3.1.2, JUnit 4.10.0

Używając Spring 3.1.2, JUnit 4.10.0 i całkiem nowego w obu wersjach. Mam problem z tym, że nie mogę uruchomić automatycznego wypełniania adnotacji.Poniżej zn...

1 odpowiedź

Wiosna: jak zdobyć kontekst aplikacji w programie Webapp i Standalone

Jestem nowym użytkownikiem Spring Framework. Chcemy go przedstawić (3.1) w aplikacji internetowej, obecnie używającej rozporek w warstwie internetowej, elewa...

2 odpowiedź

StaleStateException podczas zapisywania encji ze złożonymi relacjami

3 odpowiedź

Jak @RequestParam w Spring obsługuje Opcję Guava?

4 odpowiedź

Spring Security - Przekieruj, jeśli już jesteś zalogowany

Jestem nowy na Spring:Nie chcę, aby uwierzytelniony użytkownik miał dostęp do strony logowania. Jaki jest właściwy sposób obsługi przekierowań dla „/ login”,...

1 odpowiedź

Jak przekonwertować tag pola wyboru spring na pole wyboru struts2?

Mam problem podczas konwertowania znacznika pola wyboru sprężyny na rozpórki ...Mam wiosną znacznik wyboru, który muszę przekształcić w rozpórki, używając wa...

2 odpowiedź

Spring MVC @ Valid Validation z niestandardowym HandlerMethodArgumentResolver

4 odpowiedź

sprawdzanie poprawności zagnieżdżonego modelu mvc na wiosnę

2 odpowiedź

Problemy z usługami internetowymi Apache CXF