Wyniki wyszukiwania dla "couchdb"

4 odpowiedź

Mono brakuje System.Numerics.BigInteger.Parse (ciąg, IFormatProvider)

7 odpowiedzi

jak dodać cors w couchDB - Nie ma nagłówka „Access-Control-Allow-Origin” na żądanym zasobie

3 odpowiedź

Prosty przykład o CouchJS w przestrzeni użytkownika, na przykład za pomocą przeglądarki?

1 odpowiedź

Replikacja z couchdb tylko do odczytu

3 odpowiedź

Pobierz właśnie usunięty dokument

Usunąłem dokument, ale wciąż go widzę

7 odpowiedzi

Jak utworzyć listę unikalnych elementów w JavaScript?

W mojej funkcji zmniejszania CouchDB muszę zredukować listę elementów do unikalnych.Uwaga: W takim przypadku dobrze jest mieć listę, będzie to mała liczba el...

1 odpowiedź

CouchDB - Filtered Replication - Czy można poprawić prędkość?

Mam jedną bazę danych (300 MB i 42,924 dokumenty) składającą się z około 20 różnych rodzajów dokumentów od około 200 użytkowników. Dokumenty mają rozmiar od ...

13 odpowiedzi

Użyj CouchDB z .NET

Czy .NET (kod zarządzany) może czytać i zapisywać w CouchDB?Chciałbym zbudować część mojego projektu, która zarządza dokumentami za pomocą CouchDB

2 odpowiedź

Wykonywanie zapytania WHERE - IN w CouchDB

3 odpowiedź

Modelowanie CouchDB dla wielu użytkowników

Jestem już podekscytowany bazami dokumentów, a zwłaszcza prostotą CouchDB. Ale trudno mi zrozumieć, czy takie bazy danych są realną opcją dla systemów dla wi...