Wyniki wyszukiwania dla "couchdb"

7 odpowiedzi

Kiedy używać CouchDB vs RDBMS [zamknięte]

2 odpowiedź

Cloudant auth: baza danych brakujących użytkowników

Zostaję skonfigurowany z CouchDB na Cloudant i jestem zdezorientowany, ponieważ Cloudant wydaje się robić auth inaczej niż zwykły CouchDB. W szczególności Cl...

2 odpowiedź

Jak uruchomić więcej niż jedną aplikację na jednym wystąpieniu EC2

Mam kilka małych stron produkcyjnych i mnóstwo zabawnych aplikacji hobbystycznych / eksperymentalnych i tym podobnych. Chciałbym uruchomić je wszystkie na je...

4 odpowiedź

Selektywna replikacja za pomocą CouchDB

5 odpowiedzi

Konwertuj HTML na zwykły tekst w JS bez środowiska przeglądarki

11 odpowiedzi

Skalowalne przechowywanie obrazów

1 odpowiedź

CouchDB - Filtered Replication - Czy można poprawić prędkość?

Mam jedną bazę danych (300 MB i 42,924 dokumenty) składającą się z około 20 różnych rodzajów dokumentów od około 200 użytkowników. Dokumenty mają rozmiar od ...

3 odpowiedź

CouchDB: Zwróć najnowsze dokumenty typu na podstawie znacznika czasu

2 odpowiedź

Jak wykonać sparametryzowane zapytanie na CouchDB

3 odpowiedź

Modelowanie CouchDB dla wielu użytkowników

Jestem już podekscytowany bazami dokumentów, a zwłaszcza prostotą CouchDB. Ale trudno mi zrozumieć, czy takie bazy danych są realną opcją dla systemów dla wi...