Wyniki wyszukiwania dla "authentication"

5 odpowiedzi

Zend Framework 2 - Globalny sprawdzanie autentyczności za pomocą ZFCUser

2 odpowiedź

CakePHP Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i adresu e-mail przy użyciu składnika uwierzytelniania

Chcę, aby komponent autoryzacji pozwalał użytkownikowi na zalogowanie się, wprowadzając nazwę użytkownika lub e-mail. W mojej tabeli użytkowników oba pola - ...

3 odpowiedź

Uwierzytelnianie dla aplikacji Node.js z klientami Angular.js i iOS

1 odpowiedź

Jak przenieść MVC 5 IdentityModels.cs do osobnego zespołu

Zastanawiam się, czy ktoś wpadł na problem, który próbuję przenieść

2 odpowiedź

Używanie PHP i LDAP do łączenia się z Microsoft Office 365

Firma, dla której pracuję, przeprowadziła migrację lokalnej wymiany do hostowanego rozwiązania Office 365. Jesteśmy w trakcie budowania kilku hostowanych str...

6 odpowiedzi

ASP.Net Przechowuj dane użytkownika w Auth Cookie

Chcę przechowywać niektóre dane, takie jak pseudonim użytkownika i identyfikator użytkownika (klucz podstawowy tabeli) w sekcji danych użytkownika cookie uwi...

4 odpowiedź

Pobierz atrybuty OpenID AX z Google / Yahoo in Rails

3 odpowiedź

Skopiuj plik na dysku udostępnionym w sieci

1 odpowiedź

Filtrowanie żądań związanych z ograniczeniami bezpieczeństwa

Mam aplikację internetową Java, która wykorzystuje ograniczenia bezpieczeństwa, aby zablokować dostęp do zasobów. Próbuję manipulować odpowiedzią HTTP 401, g...

3 odpowiedź

Jaki jest cel tajemnicy klienta w OAuth2?

Mam aplikację, która oferuje API. Ta aplikacja jest dostawcą OAuth2.Chcę uzyskać dostęp do tego interfejsu API (odczyt i zapis) za pomocą aplikacji tylko po ...