Wyniki wyszukiwania dla "authentication"

1 odpowiedź

Jak wywołać akcję MVC za pośrednictwem WebRequest i sprawdzić poprawność żądania za pośrednictwem usługi Active Directory?

5 odpowiedzi

Uwierzytelnianie przez web.config nie uwierzytelnia się w ASP.net 3.5

To jedna z tych rzeczy, które powinny być niezwykle proste i po prostu nie mogę zrozumieć, dlaczego nie działa.Usiłuję skonfigurować bardzo szybkie uwierzyte...

4 odpowiedź

Autoryzacja Facebooka na Androida - nie można się zalogować, gdy zainstalowana jest oficjalna aplikacja Facebook

2 odpowiedź

Słuchaj zdarzeń uwierzytelniania obszaru tomcat

Muszę wiedzieć, kiedy kocur akceptuje logowanie przy użyciu uwierzytelniania obszaru w danym kontekście. Szukałem możliwych dostępnych detektorów (ServletCon...

2 odpowiedź

Uwierzytelnianie MVC 4 za pomocą bazy danych Active Directory lub członkostwa

3 odpowiedź

Uploadify (Session and authentication) z ASP.NET MVC

1 odpowiedź

Jak klient powinien przekazać token dostępu do Facebooka na serwer?

Przy każdym wywołaniu mojego interfejsu REST API wymagam, aby klienci przekazywali token dostępu użytkownika na Facebooku, który uwierzytelnia użytkownika. J...

2 odpowiedź

Anonimowy checkout git-svn kończy się niepowodzeniem z -s

Usiłuję użyć git do sklonowania repozytorium svn z układem std (używając

2 odpowiedź

Wiosenne uwierzytelnianie bezpieczeństwa: pobierz nazwę użytkownika bez SPRING_SECURITY_LAST_USERNAME

Jestem nowy w wiosennych ramach. Tworzę stronę logowania dla mojej aplikacji internetowej i chcę, aby użytkownik zalogował się przed jakąkolwiek akcją w apli...

5 odpowiedzi

tomcat 7 Uwierzytelnianie oparte na formularzu