Wyniki wyszukiwania dla "authentication"

4 odpowiedź

Jak mój serwer może bezpiecznie uwierzytelniać zakup iPhone'a w aplikacji?

Spójrz na diagram Apple dlamodel zakupu serwera.W kroku 9, jak serwer może wiedzieć, że naprawdę rozmawia z iPhonem, który ma prawo do zakupu, i że Eve nie w...

5 odpowiedzi

Gdzie przechowujesz smyczki solne?

Zawsze używałam odpowiedniego ciągu znaków dla poszczególnych wpisów podczas mieszania haseł do przechowywania bazy danych. Dla moich potrzeb przechowywanie ...

2 odpowiedź

Amazon S3: Strange Error - „Czasami” SignatureDoesNotMatch, czasami tak

Opracowuję kod dla sprzedawców. Używamy aplikacji „Force.com dla Amazon Web Services” z Appexchange. Aplikacja jest dostarczana przez Amazon.Pobieraj pliki z...

6 odpowiedzi

ASP.Net Przechowuj dane użytkownika w Auth Cookie

Chcę przechowywać niektóre dane, takie jak pseudonim użytkownika i identyfikator użytkownika (klucz podstawowy tabeli) w sekcji danych użytkownika cookie uwi...

1 odpowiedź

Jak przenieść MVC 5 IdentityModels.cs do osobnego zespołu

Zastanawiam się, czy ktoś wpadł na problem, który próbuję przenieść

9 odpowiedzi

Rails, Devise authentication, problem CSRF

Robię aplikację jednostronicową przy użyciu Rails. Podczas logowania i wylogowywania Kontrolery Devise są wywoływane przy użyciu ajax. Problem, który napotyk...

3 odpowiedź

Uwierzytelnianie za pomocą nagłówka autoryzacji HTTP w interfejsie API WCF SOAP

Obecnie posiadamy interfejs WCF SOAP API, który umożliwia konsumentowi uwierzytelnianie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła (wewnętrznie używa aUserNamePas...

2 odpowiedź

Użyj uwierzytelniania systemu Windows jako danych logowania do aplikacji intranetowych

3 odpowiedź

Składnik autoryzacji cakephp z sesją dwóch modeli

3 odpowiedź

OpenUri powodujący 401 Nieautoryzowany błąd z adresem URL HTTPS