Wyniki wyszukiwania dla "session-cookies"

2 odpowiedź

Dlaczego niektóre wartości sesji Flask znikają z sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ale potem pojawiają się później, nie dodając ich?

2 odpowiedź

Aktualizacje sesji CakePHP, ale nie wygasają pliki cookie

Krótkie pytanie:Dlaczego czas wygaśnięcia plików cookie sesji nie jest aktualizowany w przeglądarce, gdy czas sesji mojej sesji jest aktualizowany na serwerz...

1 odpowiedź

Dlaczego Asp.net MVC4 nie może używać zasobnika stanu pamięci SQL Server Session

4 odpowiedź

Brak plików cookie sesji w Internet Explorer 9 Żądania AJAX

Internet Explorer 9 nie wysyła plików cookie sesji z moimi żądaniami AJAX.Gdy wysyłam żądanie uwierzytelnienia do mojego interfejsu API za pośrednictwem AJAX...

1 odpowiedź

Jak zmienić ścieżkę cookie jsessionid na root serwera w aplikacji Spring na Jetty?

2 odpowiedź

Jak wyczyścić pliki cookie za pomocą Django

Próbuję stworzyć stronę logowania do strony internetowej. Używam Django 1.4.2. Zapisałem użytkowników, którzy poprawnie zalogowali się do pliku cookie

1 odpowiedź

Logowanie do systemu Android za pomocą sesji tokena: przypomina logowanie użytkownika i pozostaje w sesji do czasu wylogowania

Po zalogowaniu się w aplikacji na Androida, jak mogę utworzyć sesję tokena w api php?Lubię to:Chciałbym się upewnić, że gdy użytkownik się zaloguje, pozostan...

3 odpowiedź

Flask - zapisuje dane sesji w bazie danych, tak jak przy użyciu plików cookie

Tworzę aplikację internetową za pomocą kolby.Zastanawiam się, czy możliwe jest zapisanie danych sesji użytkownika, takich jak

4 odpowiedź

Pliki cookie nie są ustawiane w przeglądarce Safari 6

2 odpowiedź

Jak wykryć powracającego użytkownika i przekierować go na określony adres URL? [Zamknięte]