Wyniki wyszukiwania dla "mysql"

4 odpowiedź

Sprawdź, czy lat / long mieści się w wielokącie za pomocą mysql

Mam utworzoną tabelę poniżej

6 odpowiedzi

Kod błędu: 1215. Nie można dodać ograniczenia klucza obcego (klucze obce)

1 odpowiedź

mysql tworzy dynamicznie tabelę

Tworzę bazę danych na mysql. Najpierw należy utworzyć główne tabele, które średnio mają 30 kolumn na tabelę. Standardem tabeli dziennika jest pk tabeli, do k...

1 odpowiedź

Wielokrotność i grupa wg

2 odpowiedź

Jak eksportować dane z Amazon DynamoDB do serwera MySQL

Nie mam doświadczenia w obsłudze baz danych nosql, takich jak Amazon AWS DynamoDB.Mam dane przechowywane w Amazon AWS DynamoDB.Czy można eksportować dane z D...

3 odpowiedź

Jak wstawiać, usuwać, wybierać, aktualizować wartości w datagridview w C # za pomocą MYSQL

3 odpowiedź

Czy istnieje coś analogicznego do metody split () w mySql?

Szukam napisać procedurę przechowywaną, która przyjmuje jako parametr ciąg, który jest ograniczony przez token, a następnie uruchomić pętlę while w procedurz...

2 odpowiedź

Jak dodać ajax do motywu wordpress

Mam problem polegający na tym, że utknąłem na kilka dni ... Próbuję użyć prostej funkcji ajaxPOST do wysyłania danych do bazy danych MySQL (nie do bazy danyc...

2 odpowiedź

Aktualizacja kolumny „zamówienie” MySQL?

4 odpowiedź

MySql: Porównaj 2 ciągi znaków, które są liczbami?

Mam kolumnę w mojej tabeli, zawiera ona wartości takie jak 100012345. Kolumna to varchar. Teraz chcę porównać to z podobnymi wartościami w miejscu: