Jak zmienić ścieżkę cookie jsessionid na root serwera w aplikacji Spring na Jetty?

Mam serwer Jetty z uruchomioną aplikacją Spring na stronie/app kontekst. Aplikacja korzysta z sesji, więc ustawia plik cookie sesji, który odpowiada tak:

set-cookie:JSESSIONID=679b6291-d1cc-47be-bbf6-7ec75214f4e5; Path=/app; HttpOnly

Potrzebuję tego pliku cookie, aby mieć ścieżkę/ zamiast kontekstu webappa. Plus chcę używać bezpiecznych plików cookie. Chcę tej odpowiedzi:

set-cookie:JSESSIONID=679b6291-d1cc-47be-bbf6-7ec75214f4e5; Path=/; HttpOnly; Secure

Gdzie jest odpowiednie miejsce do skonfigurowania cookie sesji? Czy wiosna w tym pomaga? Czy powinno byćweb.xml? Czy też muszę go skonfigurować w specyficzny dla kontenera sposób, taki jakjetty-web.xml?

Próbowałem kilku rzeczy, ale jak dotąd nic nie działało. Poniżej kilka rzeczy, które próbowałem.

Próba # 1

StworzonyWEB-INF/jetty-web.xml z następującymi:

<Configure class="org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext">
  <Get name="sessionHandler">
   <Get name="sessionManager">
    <Set name="sessionCookie">MYJETTYSESSION</Set>
    <Set name="sessionPath">/</Set>
    <Set name="secureCookies" type="boolean">true</Set>
    <Set name="httpOnly" type="boolean">true</Set>
   </Get>
  </Get>
</Configure>

Powoduje to zgłoszenie wyjątku:

2012-10-05 02:41:41.180:WARN:oejx.XmlConfiguration:Config error at <Set name="sessionPath">/</Set> java.lang.NoSuchMethodException: class org.eclipse.jetty.server.session.HashSessionManager.setSessionPath(class java.lang.String)
2012-10-05 02:41:41.180:WARN:oejx.XmlConfiguration:Config error at <Get name="sessionManager"><Set name="sessionCookie">MYJETTYSESSION</Set><Set name="sessionPath">/</Set><Set name="secureCookies">true</Set><Set name="httpOnly">true</Set></Get> java.lang.NoSuchMethodException: class org.eclipse.jetty.server.session.HashSessionManager.setSessionPath(class java.lang.String)
2012-10-05 02:41:41.180:WARN:oejx.XmlConfiguration:Config error at <Get name="sessionHandler"><Get name="sessionManager"><Set name="sessionCookie">MYJETTYSESSION</Set><Set name="sessionPath">/</Set><Set name="secureCookies">true</Set><Set name="httpOnly">true</Set></Get></Get> java.lang.NoSuchMethodException: class 

Ślad pełnego stosu jest wten sens.

Próba # 2

StworzonyWEB-INF/jetty-web.xml z następującymi:

<Configure class="org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext">
  <Call name="setInitParameter">
    <Arg>org.eclipse.jetty.servlet.SessionCookie</Arg>
    <Arg>MYSESSIONID</Arg>
  </Call>
  <Call name="setInitParameter">
    <Arg>org.eclipse.jetty.servlet.SessionIdPathParameterName</Arg>
    <Arg>mysessionid</Arg>
  </Call>
  <Call name="setInitParameter">
    <Arg>org.eclipse.jetty.servlet.SessionPath</Arg>
    <Arg>/</Arg>
  </Call>
</Configure>

Nie powoduje to żadnego wyjątku, ale plik cookie jest nadalJSESSIONID i zawiera ścieżkę kontekstową aplikacji webapp/app.

Próba # 3

ZaktualizowanoWEB-INF/web.xml z następującymi:

<context-param>
  <param-name>org.eclipse.jetty.servlet.SessionPath</param-name>
  <param-value>/</param-value>
</context-param>
<context-param>
  <param-name>org.eclipse.jetty.servlet.SessionCookie</param-name>
  <param-value>MYSESS</param-value>
</context-param>

Nie powoduje to żadnego wyjątku, ale plik cookie jest nadalJSESSIONID i zawiera ścieżkę kontekstową aplikacji webapp/app.

Próba # 4

ZaktualizowanoWEB-INF/web.xml z następującymi:

<session-config>
  <session-timeout>720</session-timeout>
  <cookie-config>
    <name>SZSESSION</name>
    <path>/</path>
    <http-only>true</http-only>
    <secure>true</secure>
  </cookie-config>
</session-config>

Nie powoduje to żadnego wyjątku, ale plik cookie jest nadalJSESSIONID i zawiera ścieżkę kontekstową aplikacji webapp/app.

Konfiguracja Maven

Zauważ, że używam wtyczki Jetty Maven w wersji 8.1.5.v20120716 i wykonujęmvn jetty:run:

<jetty.maven.plugin.version>8.1.5.v20120716</jetty.maven.plugin.version>
<spring.version>3.0.0.RELEASE</spring.version>
 ...
<plugin>
  <groupId>org.mortbay.jetty</groupId>
  <artifactId>jetty-maven-plugin</artifactId>
  <version>${jetty.maven.plugin.version}</version>
  <configuration>
    <scanIntervalSeconds>10</scanIntervalSeconds>
    <reload>manual</reload>
    <stopPort>${jetty.stop.port}</stopPort>
    <stopKey>foo</stopKey>
    <webAppConfig>
       <contextPath>/app</contextPath>
    </webAppConfig>
  </configuration>
    ...
</plugin>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion