Dlaczego Asp.net MVC4 nie może używać zasobnika stanu pamięci SQL Server Session

ALL, Oto moja konfiguracja sieciowa w aplikacji Asp.net MVC4. Znalazłem, jeśli ustawię fałszywą kuchnię, wszystko pójdzie dobrze. ale jeśli nie chcę używać plików cookie. wtedy aplikacja nie może działać. Kiedy debuguję aplikację, stwierdziłem, że kontroler nie może odebrać żadnego żądania z widoku. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że w trybie bez ciastek coś zostanie dodane do adresu URL wcześniej. jak http: / / localhost: 8119 / (S (3cicpjpagvpunr5he5fnfrj1)) /.

<configuration>
 <configSections>
  <sectionGroup name="system.web.webPages.razor" type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.RazorWebSectionGroup, System.Web.WebPages.Razor, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
   <section name="webAssets" type="Telerik.Web.Mvc.Configuration.WebAssetConfigurationSection, Telerik.Web.Mvc" requirePermission="false" />
   <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
   <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=4.4.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
  </sectionGroup>
 </configSections>

 <connectionStrings>
  <add name="..." connectionString="..." providerName="System.Data.SqlClient" />
 </connectionStrings>
 <appSettings>
  <add key="webpages:Version" value="2.0.0.0" />
  <add key="webpages:Enabled" value="true" />
  <add key="PreserveLoginUrl" value="true" />
  <add key="ClientValidationEnabled" value="true" />
  <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" />
 </appSettings>
 <system.web>
  <customErrors mode="Off" />
  <httpRuntime executionTimeout="14400" maxRequestLength="716800" />
  <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
  <authentication mode="Forms">
   <forms loginUrl="~/Account/Login" timeout="2880" />
  </authentication>
  <pages>
   <namespaces>
    <add namespace="System.Web.Helpers" />
    <add namespace="System.Web.Mvc" />
    <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" />
    <add namespace="System.Web.Mvc.Html" />
    <add namespace="System.Web.Routing" />
    <add namespace="System.Web.WebPages" />
    <add namespace="Telerik.Web.Mvc.UI" />
   </namespaces>
  </pages>
  <profile defaultProvider="DefaultProfileProvider">
   <providers>
    <add name="DefaultProfileProvider" type="System.Web.Providers.DefaultProfileProvider, System.Web.Providers, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" connectionStringName="DefaultConnection" applicationName="/" />
   </providers>
  </profile>
  <membership defaultProvider="DefaultMembershipProvider">
   <providers>
    <add name="DefaultMembershipProvider" type="System.Web.Providers.DefaultMembershipProvider, System.Web.Providers, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" connectionStringName="DefaultConnection" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="true" requiresQuestionAndAnswer="false" requiresUniqueEmail="false" maxInvalidPasswordAttempts="5" minRequiredPasswordLength="6" minRequiredNonalphanumericCharacters="0" passwordAttemptWindow="10" applicationName="/" />
   </providers>
  </membership>
  <roleManager defaultProvider="DefaultRoleProvider">
   <providers>
    <add name="DefaultRoleProvider" type="System.Web.Providers.DefaultRoleProvider, System.Web.Providers, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" connectionStringName="DefaultConnection" applicationName="/" />
   </providers>
  </roleManager>
  <!-- <sessionState mode="InProc" timeout="30" customProvider="DefaultSessionProvider">
   <providers>
    <add name="DefaultSessionProvider" type="System.Web.Providers.DefaultSessionStateProvider, System.Web.Providers, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" connectionStringName="DefaultConnection" applicationName="/" />
   </providers>
  </sessionState> -->
  <sessionState mode="SQLServer" cookieless="true" sqlConnectionString="data source=xxxx; User ID=xxxx; password=xxxx" timeout="300" sqlCommandTimeout="10" />
  <httpHandlers>
   <add verb="GET,HEAD" path="asset.axd" validate="false" type="Telerik.Web.Mvc.WebAssetHttpHandler, Telerik.Web.Mvc" />
  </httpHandlers>
 </system.web>
 <system.webServer>
  <security>
   <requestFiltering>
    <requestLimits maxAllowedContentLength="3000000000" />
   </requestFiltering>
  </security>
  <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
  <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true" />
  <directoryBrowse enabled="true" />
  <handlers>
   <remove name="asset" />
   <add name="asset" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="asset.axd" type="Telerik.Web.Mvc.WebAssetHttpHandler, Telerik.Web.Mvc" />
  </handlers>
 </system.webServer>
 <runtime>
  <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.Helpers" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
    <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-2.0.0.0" newVersion="2.0.0.0" />
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.0.0" newVersion="4.0.0.0" />
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="System.Web.WebPages" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-2.0.0.0" newVersion="2.0.0.0" />
   </dependentAssembly>
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="Microsoft.WindowsAzure.StorageClient" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
    <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.7.0.0" newVersion="1.7.0.0" />
   </dependentAssembly>
  </assemblyBinding>
 </runtime>
 </configuration>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion