Wyniki wyszukiwania dla "compiler-construction"

6 odpowiedzi

Czy kompilator skompiluje tylko kod, który może zostać wykonany?

1 odpowiedź

Gdzie są stałe łańcuchowe przechowywane przez GCC i skąd te wskaźniki są mapowane?

Kiedy kompiluję i uruchamiam następujący program C na moim komputerze z systemem Linux x86_64, skompilowany przez GCC:

2 odpowiedź

c ++ szablon do parametru szablonu

ostatnio testowałem niektóre kody szablonów c ++ i znalazłem jeden zadziwiający błąd. Zgodnie z moimi badaniami internetowymi, w szczególności stackoverflow,...

2 odpowiedź

Eliminacja lewej rekurencji

Mam tę gramatykę

3 odpowiedź

Błąd kompilacji TypeScript TS5037: Nie można skompilować modułów zewnętrznych, chyba że podana jest flaga „-module”

8 odpowiedzi

Konstruktory C ++ nie mają typu powrotu. Właśnie dlaczego?

Mam google i przeczytałem wiele postów, ale jest tak wiele różnych odpowiedzi, z których wszystkie mają logiczny sens, że zastanawiałem się, czy ekspert na t...

8 odpowiedzi

Które języki programowania / implementacje ogólnego przeznaczenia są kompilowane do C [zamknięte]

Obecnie używam Eiffela (SmartEiffel / ISE Eiffel), który kompiluje do c.Znacznie łatwiejsze było samodzielne rozszerzenie języka o nowe funkcje lub obsługę n...

4 odpowiedź

Generowanie map źródłowych dla wielu połączonych plików javascript skompilowanych z Coffeescript

3 odpowiedź

UnsupportedClassVersionError - JDK mają tę samą wersję

Mam istniejącą, starą bazę kodu Java i zmieniłem jedną klasę. Ponownie skompilowałem bazę kodu w Javie 1.5.0. Następnie pomyślnie wdrożyłem ten kod na serwer...

4 odpowiedź

Programowo osadzaj zasoby w zespole .NET