Wyniki wyszukiwania dla "visualsvn-server"

3 odpowiedź

Jak używać niestandardowych słów kluczowych w SVN

2 odpowiedź

Dlaczego moja instrukcja warunkowa po zatwierdzeniu nie działa, gdy sprawdzam, czy dana gałąź została zatwierdzona?

2 odpowiedź

Wydajność nakładki pliku TortoiseSVN - czy są jakieś sposoby jej ulepszenia?

Używam TortoiseSVN na moim komputerze programistycznym (z systemem Windows Server 2003) i serwerze VisualSVN po stronie serwera. Obie są najnowszymi wersjami...

2 odpowiedź

VisualSVN Server Repository Backup / Restore

2 odpowiedź

Dlaczego podczas uzyskiwania dostępu do serwera VisualSVN pojawia się błąd klienta svn „Błąd analizowania XML w wierszu 1 bez elementu”?

Podczas używania niepoprawnego adresu URL do uzyskania dostępu do repozytorium serwera VisualSVN przy użyciu klienta Subversion, np.TortoiseSVN:

4 odpowiedź

Dołączanie serwera VisualSVN do istniejącego repozytorium

3 odpowiedź

Jak zmienić miejsce przechowywania repozytoriów Subversion?

5 odpowiedzi

Zatwierdzenie SVN nie powiodło się, dostęp zabroniony

2 odpowiedź

Migracja Visual SVN Server z jednej instalacji Windows na drugą

Mam Visual SVN Server na moim laptopie Vista. Repozytorium znajduje się na drugim dysku twardym. Robię czystą instalację systemu Windows 7 w ciągu najbliższy...

3 odpowiedź

Subversion Haki po zatwierdzeniu