Wyniki wyszukiwania dla "android"

1 odpowiedź

Motyw XML Android dziedziczący z dwóch motywów nadrzędnych?

Style i motywy Androida zawsze sprawiają, że moja głowa się kręci. Chciałem użyć interfejsu Holo w różnych wersjach Androida dla mojej aplikacji. Postanowiłe...

3 odpowiedź

Przenoszenie aplikacji na Androida do uruchomienia w środowisku wykonawczym BlackBerry 10 Android - Google Maps

Mam aplikację na Androida, którą chcę udostępnić użytkownikom BlackBerry 10, przenosząc do wersji BB Android Runtime. Jedyną przeszkodą jest moja aplikacja n...

1 odpowiedź

Nie pracujemy, próbujemy debugować?

Myślę, że czegoś mi brakuje, ale za pomocą skryptu zainstalowałem .apk na moim tablecie z Androidem

2 odpowiedź

OnSaveInstanceState nie jest wywoływany w Fragment

4 odpowiedź

Nie udało się wykonać PhoneGap 3.0 Android Command: jar ant

2 odpowiedź

Jak system Android definiuje rozdzielczość ekranu tak długo?

W systemie Android można zdefiniować różne zasoby dla różnych atrybutów telefonu, odpowiednio nadając nazwy katalogom res. Muszę być w stanie obsługiwać różn...

3 odpowiedź

Android Media Player nie zagra po zatrzymaniu

Mam listę odtwarzania muzyki dla 5 utworów. Chcę tylko, aby przyciski odtwarzania i zatrzymywania działały tak długo, jak w aplikacji. I że mogę zatrzymać mu...

8 odpowiedzi

Zwiń wszystkie grupy z wyjątkiem wybranej grupy w rozwijanym widoku listy android

1 odpowiedź

GLSurfaceView.queueEvent nie działa w wątku GL

Próbuję wykonać niektóre polecenia OpenGL dla mojego GLSurfaceView z mojej głównej aktywności. Ponieważ mechanizm renderujący OpenGL działa we własnym wątku,...

3 odpowiedź

W jaki sposób mogę przekazać dane z aktywności do okna dialogowego dialog, które wywołało działanie?

W mojej aplikacji mam formularz, który użytkownik wypełnia. Naciśnięcie „Zapisz” spowoduje zapisanie danych do lokalnej bazy danych. Chcę dodać okno dialogow...