Wyniki wyszukiwania dla "android"

1 odpowiedź

Android Google Map nie ładuje się wewnątrz TabHost

2 odpowiedź

Powiązanie zadań z Androidem Objaśnienie

Czym dokładnie jest atrybut

1 odpowiedź

Stylizacja Androida Holo Light zmienia się w zależności od wybranego kontekstu

2 odpowiedź

Jak możemy użyć zmiennej w R.id

1 odpowiedź

Wybór daty / godziny nie jest wyświetlany w aplikacji Android 4.1.2

Użyłem JQuery Mobile 1.3.1 do utworzenia formularza z datą i selektorem czasu, używając poniższego kodu:

3 odpowiedź

Android SoftKeyboard onKeyDown / Up nie wykrywa kluczy „alternatywnych”

Mam widok, który obsługuje dane wejściowe, wyświetlam klawiaturę i ustawiam ostrość na widok. Teraz mogę dostać pewne naciśnięcia klawiszy ...

2 odpowiedź

rysowanie tras jazdy za pomocą punktów na Androida (mapy Google, kierunek api Google, parsowanie jsona, dekodowanie polilinii google)

drawPath () służy do rysowania polilinii na mapie.

1 odpowiedź

Motyw XML Android dziedziczący z dwóch motywów nadrzędnych?

Style i motywy Androida zawsze sprawiają, że moja głowa się kręci. Chciałem użyć interfejsu Holo w różnych wersjach Androida dla mojej aplikacji. Postanowiłe...

2 odpowiedź

Debugowanie USB - problem z instalacją sterowników dla Epson Moverio

6 odpowiedzi

ADT 22.3 (Android 4.4) - błąd „Po utworzeniu sceny #init () musi zostać wywołany”

Po zainstalowaniu nowego ADT (22.3.0.v201310242005-887826), który obsługuje Android 4.4 (KitKat), otrzymuję błąd, jak pokazano poniżej:Wystąpił błąd wewnętrz...