Wyniki wyszukiwania dla "android"

1 odpowiedź

Kiedy używać Soapobject i SoapPrimitive

Pracowałem z

4 odpowiedź

Android - dokładne obliczenia matematyczne

4 odpowiedź

dynamiczny element listView

użyłem

3 odpowiedź

Jakich widoków mogę używać w aplikacji appWidget?

3 odpowiedź

Android 4.2 odfiltrowuje uprawnienia CHANGE_CONFIGURATION?

2 odpowiedź

ustaw obraz tła na całą aplikację w systemie Android

Chcę ustawić obraz tła dla mojej aplikacji w systemie Android. Moja aplikacja ma już motyw ustawiony w tym pliku manifestu

1 odpowiedź

Jak mogę niezawodnie uzyskać kolor z AttributeSet?

Chcę utworzyć niestandardową klasę, która przyjmuje kolor jako jeden z jego atrybutów, gdy jest ułożony w pliku XML systemu Android. Jednak kolor może być za...

2 odpowiedź

Zmień konfigurację mobilnego hotspotu

2 odpowiedź

setContentView () powoli z fragmentem mapy

Pracuję nad aplikacją, która pokazuje mapę google (api v2) jako fragment. Po załadowaniu aplikacja wyświetla pusty biały ekran na kilka sekund przed wyświetl...

1 odpowiedź

Jak korzystać z Asio (samodzielnego z Boost) w Android NDK?