Wyniki wyszukiwania dla "php"

3 odpowiedź

Jak wybrać każdy n-ty wiersz w mySQL zaczynając od n

3 odpowiedź

problem z nagłówkiem php mail „From”

Buduję stronę internetową, która wysyła i wysyła e-mail do użytkownika, gdy się rejestruje.Mój kod (istota tego):

1 odpowiedź

! empty (trim ($ _ POST ['username'])

9 odpowiedzi

SOAP-ERROR: Kodowanie: Naruszenie zasad kodowania?

2 odpowiedź

Pakiet użytkownika Symfony 2 FOS Bootstrap modalny login AJAX

4 odpowiedź

Konwersja formatu Integer String na Money

Mam zestaw liczb całkowitych, które chciałbym zmienić na amerykański format pieniędzy.Oto kilka przykładów tego, co chciałbym zrobić. Pierwszy numer jest tym...

3 odpowiedź

Doktryna i złożone unikalne klucze

Chcę zrobić złożony unikalny klucz w doktrynie. To są moje pola:

2 odpowiedź

Zend Framework 2: podzapytania

2 odpowiedź

Zastępując wyjątki Symfony 2?

Zgodnie z tą stroną dokumentu:http://symfony.com/doc/current/cookbook/controller/error_pages.htmlSymfony używa TwigBundle do kontrolowania wyświetlania wyjąt...

3 odpowiedź

Wybieranie wierszy, w których pole ma wartość null, przy użyciu przygotowanych instrukcji PHP PDO i MySQL

Konwertowałem aplikację, aby używać przygotowanych instrukcji PDO, a nie mysqli, i napotykam na dziwny problem. Mam kilka rekordów w bazie danych, w których ...