Wyniki wyszukiwania dla "php"

11 odpowiedzi

Jak mogę zmusić PHP do śledzenia wstecznego błędów?

Próba debugowania PHP za pomocą domyślnych komunikatów o błędach tylko w bieżącej linii jest okropna. Jak mogę uzyskać PHP do tworzenia śledzenia wstecznego ...

1 odpowiedź

Dlaczego session_write_close ma być używane podczas długiego odpytywania?

Czytałem artykuł o długim głosowaniu naNolithius. Pod sekcjąPHP śpi przez całą sesję, napisano, że

3 odpowiedź

Sprawdź, czy zainstalowany jest sterownik MongoDB PHP

Opracowuję skrypt instalacyjny dla mojej aplikacji, jak sprawdziłbym, czy MongoDB jest zainstalowany, czy nie ze sterownikiem PHP na serwerze?Wielkie dzięki

4 odpowiedź

wyświetlanie wyniku zapytania mysql php z relacją jeden do wielu

4 odpowiedź

pecl: nie znaleziono polecenia

Próbuję uruchomić następujące polecenie w terminalu na moim MacBook Pro

1 odpowiedź

CakePHP 2.3 - program cron dispatcher

4 odpowiedź

Najlepsze metody przekierowania? [Zamknięte]

1 odpowiedź

Jak znaleźć różnicę między dwiema tabelami?

Mam bazę danych MySQL w wersji 5.1. Mam dwa stołyTabela_A zawsze zachowa w nim zapisy.Tabela_B zostanie użyty tylko do porównania różnic. Czy w PHP istnieje ...

5 odpowiedzi

Pojedyncza instrukcja MySQL do scalenia dwóch tabel

Jestem pewien, że już o to zapytano / odpowiedziałem, ale nie wiem, jak nazywa się ten rodzaj akcji, a moja wiedza SQL jest ograniczona.Szukam pojedynczej in...

7 odpowiedzi

Czy skrypty PHP mogą nadal działać, nawet jeśli użytkownik zamknął przeglądarkę?

Na przykład istnieje bardzo prosty skrypt PHP, który aktualizuje niektóre tabele w bazie danych, ale proces ten zajmuje dużo czasu (może 10 minut). Dlatego c...