Wyniki wyszukiwania dla "php"

10 odpowiedzi

Dodawanie jednego dnia do daty

7 odpowiedzi

PHP unlink () obsługuje wyjątek

Zastanawiałem się, czy poradzę sobie z tym

4 odpowiedź

Jak dołączyć wiele wartości do jednego parametru w formularzu HTML?

3 odpowiedź

JSON_BIGINT_AS_STRING backporting

Z mojego zrozumienia

2 odpowiedź

Wyświetlaj błędy walidacji formularza obok każdego pola

Pracuję nad prostym formularzem kontaktowym napisanym w php i mam prawie wszystko, co chciałbym, aby był poza tym, wszystkie błędy sprawdzania poprawności są...

2 odpowiedź

Konwersja PHP GMT do IST [zamknięte]

2 odpowiedź

Różnica między wyjściem normalnego interfejsu API a interfejsem API REST

Jaka jest różnica między interfejsem API REST a normalnym interfejsem API (który wyświetla odpowiedź JSON)?

1 odpowiedź

ZF2: jak uzyskać instancję ServiceManager z poziomu klasy niestandardowej

Mam problem z ustaleniem, jak uzyskać instancję ServiceManager z poziomu klasy niestandardowej.W kontrolerze jest łatwo:

1 odpowiedź

DOMPDF, nie mogę utworzyć dwóch plików PDF na raz

1 odpowiedź

Wykorzystanie Ajax Php w przycisku HTML [zamknięte]