Wyniki wyszukiwania dla "php"

3 odpowiedź

Błędy pojawiające się w kodzie mysqli i call_user_func_array ()

Dostaję kilka błędów podczas próby utworzenia dynamicznej klauzuli where przy użyciu mysqli:Ostrzeżenie: parametr 2 do mysqli_stmt :: bind_param () ma być od...

2 odpowiedź

Php: Znajdowanie przeglądarek Chrome i Safari

Używam poniższego kodu, aby znaleźć agenta użytkownika,

4 odpowiedź

Jak połączyć PHP z bazą danych Microsoft Access

1 odpowiedź

Edytor html NicEdit do zarządzania dynamicznym dodawaniem / usuwaniem pól tekstowych

Cześć Mam problem z dynamicznym dodawaniem tekstu,Muszę mieć edytor html niceEdit we wszystkich moich tekstach, działa dobrze na sztywnym obszarze tekstowym,...

5 odpowiedzi

Rejestrowanie aktywności sendft (swiftmailer) w symfony2

Używam swiftmailera do wysyłania maili z mojego projektu symfony2.2. Czy istnieje sposób rejestrowania globalnie wszystkich informacji e-mail i wysyłania wyn...

1 odpowiedź

Właściwy nagłówek php mysql wyświetlanie obrazu blob

6 odpowiedzi

Sort PHP wielowymiarowa tablica oparta na kluczu? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak mogę sortować tablice i dane w PHP? [/questions/17364127/how-can-i-sort-arrays-and-data-in-php] 9 odpowiedzi Próbuję posortować tabelę skrótów PHP na podstawie określonego klucza. Struktura danych wygląda ...

3 odpowiedź

Interpolacja łańcuchów za pomocą tablicy

Próbuję utworzyć łącze z php, ale mam pewne trudności. Czy ktoś może mi w tym pomóc. Chcę, aby link prowadził do yourteam.php z tytułem będącym tym, czym jes...

3 odpowiedź

Sesja / autoryzacja CakePHP wylogowująca się z przerwami

Mam raporty i skargi od użytkownika, że ​​będą korzystać z ekranu i natychmiast powrócą na ekran logowania po następnym żądaniu. Nie dzieje się to cały czas,...

4 odpowiedź

Czas ładowania strony php na serwerze Apache

Czy jest możliwe, aby poznać czas potrzebny serwerowi Apache na załadowanie strony PHP? Czy w serwerze Apache generowany jest plik dziennika dla każdej stron...