Wyniki wyszukiwania dla "php"

4 odpowiedź

Przepisz adres URL za pomocą .htaccess, aby ukryć rozszerzenie PHP

4 odpowiedź

Zsynchronizowane funkcje przy użyciu PHP

2 odpowiedź

Jakie ustawienie powoduje, że wielkość liter wymaga ścieżki_podejścia?

17 odpowiedzi

grupa tablic php

3 odpowiedź

file_get_contents wyświetlający obraz nieprawidłowo

Próbuję wyświetlić ogólne witryny i adresy URL jako część mojej własnej witryny. Oto część stosunkowo prostego kodu, którego używam:browse.php

3 odpowiedź

Jak uruchomić InternetExplorerDriver w testach PHPUnit

Pobrano InternetExplorerDriver, ale nie wiem, jak go uruchomić w testach php. używamhttps://github.com/chibimagic/WebDriver-PHP/

3 odpowiedź

Jak uczynić reguły Laravela Validator $ opcjonalnym?

6 odpowiedzi

Sprawdź unicode w PHP

7 odpowiedzi

CodeIgniter | .htaccess usuwanie index.php z adresu URL

ok, zrobiłem dokładnie tak, jak zapytałem w dokumentacji codeigniter, stworzyłem nowy plik .htaccess

5 odpowiedzi

PHP: Jak utworzyć instancję klasy z argumentami z innej klasy

Jestem w sytuacji, w której muszę utworzyć instancję klasy z argumentami z instancji innej klasy. Oto prototyp: