Wyniki wyszukiwania dla "php"

2 odpowiedź

skrypt php, który wypełnia zdjęcia w html div

4 odpowiedź

json_encode () na tablicy wielowymiarowej - z kluczami łańcuchowymi

Tworzę bardzo dużą tablicę wielowymiarową przy użyciu PHP. Każdy obiekt zawiera nazwę, identyfikator, identyfikator nadrzędny i dzieci. Dzieci to szereg inny...

2 odpowiedź

Jak robić komentarze wielowierszowe w NetBeans bez automatycznego formatowania DocBlock?

Czasami w moim kodzie lubię komentować blok kodu do tymczasowego użycia / odniesienia itp. Np .:

4 odpowiedź

strcmp vs. == vs. === w PHP do sprawdzania równości hash

5 odpowiedzi

Intval PHP () dziwne wyniki

6 odpowiedzi

Formularz jQuery AJAX używający skryptu mail () wysyła e-mail, ale dane POST z formularza HTML są niezdefiniowane

Dzięki za poświęcenie czasu, chłopaki. Tworzę dość podstawowy formularz kontaktowy AJAX za pomocą jQuery. E-mail wysyła, ale po otwarciu wiadomości e-mail ni...

1 odpowiedź

HTTP if-none-match i if-modified-since i wyjaśnienie 304 w PHP

Moje pytanie dotyczy tego, jak odpowiedzieć HTTP 304 „Not Modified”, gdy odbieramobie if-none-match i if-modified-from z żądania proxy / klienta.Z RFC 2616 s...

3 odpowiedź

Obiekt wywoływalny PHP jako członek obiektu

mam klasę

1 odpowiedź

Pole opcji w HTML z PHP

Chcę przeszukać listę pracowników w zależności od nazwy obszaru, która jest wybrana z listy rozwijanej. Mogę pobrać nazwy obszarów z bazy danych do listy roz...

3 odpowiedź

Dlaczego sesje Laravel zakończyły się niepowodzeniem tylko w Safari i IE po zmianie serwera?