Wyniki wyszukiwania dla "3d"

3 odpowiedź

jak odwzorować 2d punkty siatki (x, y) na kulę jako punkty 3d (x, y, z)

Mam zestaw 2d punktów siatki (x, y), które chcę odwzorować / rzutować na sferę jako punkty 3d (x, y, z).Zdaję sobie sprawę, że w kierunku biegunów nastąpi pe...

1 odpowiedź

Three.js - Zmień materiał w czasie wykonywania

5 odpowiedzi

Obliczanie dwóch wektorów, które są prostopadłe do trzeciego wektora w 3D

Co to jestnajlepiej (najszybciej) sposób obliczenia dwóch wektorów, które są prostopadłe do trzeciego wektora (X), a także prostopadłe do siebie?W ten sposób...

1 odpowiedź

Matlab przestaje poprawnie interpolować kolory na siatce, jeśli jest większy niż 120 trójkątów

Usiłuję narysować dużą siatkę w Matlab za pomocą

3 odpowiedź

Kąty Eulera między dwoma wektorami 3d

Jak znaleźć kąty 3 eulerów między 2 wektorami 3D? Kiedy mam jeden wektor i chcę uzyskać jego rotację, ten link może być zwykle używany:Oblicz obroty, aby spo...

1 odpowiedź

Jak narysować 3d wykres słupkowy na mapie świata za pomocą d3.js?

chciałbym zrobićten rodzaj geolokowanego wykresu słupkowego 3dd3.js może sobie z tym poradzićProjekcje map 3dCzy istnieje sposób na wyświetlenie paska na dan...

5 odpowiedzi

OpenGL - ruchoma kamera za pomocą myszy

Nie wiem dokładnie, jak to wyjaśnić, ale mam nadzieję, że zrozumiesz o co mi chodzi.Zasadniczo narysowałem sześcian i chcę przeciągnąć myszą, aby wyświetlić ...

1 odpowiedź

Jak przekonwertować kąty Eulera na wektory przednie, w górę, w prawo

Potrzebuję funkcji, która dała Yaw, Pitch i Roll, aby stworzyć wektor Front (lub Patrząc na), Right i Up w „światowych współrzędnych”.W mojej szczególnej prz...

2 odpowiedź

XNA silnik fizyki 3d [zamknięty]

Szukam silnika fizyki 3D dla XNA. Słyszałem o niektórych opcjach, ale potrzebuję:bezpłatny do celów komercyjnych (preferowany open-source)wsparcie dla sztywn...

3 odpowiedź

Jak narysować linię w prostokącie 3D na podstawie x, y i z?

Chciałbym narysować punkty 3D reprezentowane na obrazie do prostokąta 3D. Jakikolwiek pomysł, w jaki sposób mogę reprezentować je w osi x, y i zTutaj typ pro...