Wyniki wyszukiwania dla "ip"

4 odpowiedź

Wyodrębnij adresy IP z ciągów za pomocą wyrażenia regularnego

W aplikacji otrzymuję ciągi zawierające adresy IP, ale te ciągi nie mają dokładnego formatu. Wiemy tylko, że te ciągi mogą zawierać adres IP.Oto przykład, ja...

7 odpowiedzi

Maska sieci do CIDR w rubinie

Używam gem adresu IP i wydaje się, że nie ma możliwości konwersji z maski sieciowej formularza

7 odpowiedzi

Uzyskaj adres IP klienta za pośrednictwem usługi internetowej innej firmy

Chciałbym przeczytać mój adres IP z następującej strony (http://l2.io/ip lub inne), używając javascript, aby zapisać go w mojej zmiennej „myIp”.

1 odpowiedź

Railsy pokazują IP jako 127.0.0.1 przy dostępie z prywatnej karty sieciowej, ale Nginx pokazuje poprawny adres IP. Publiczny adres IP jest przesyłany dalej

Uruchamiamy aplikację Rails na Unicorn + Nginx. Serwer ma dwie używane karty sieciowe.

2 odpowiedź

Dlaczego porty poniżej 1024 są uprzywilejowane? [Zamknięte]

Słyszałem, że ma to być funkcja bezpieczeństwa, ale często wydaje się, że to problem bezpieczeństwa. Jeśli chcę napisać serwer korzystający z uprzywilejowane...

4 odpowiedź

Znajdowanie aktywnych węzłów w sieci LAN przy użyciu Pythona

1 odpowiedź

Tworzenie publicznego telefonu z Androidem [zamknięte]

stworzyłem serwer internetowy w Androidzie działa dobrze, ale nie mogę uzyskać do niego dostępu z komputera. to nie działa proszę o pomoc. Co powinienem zrob...

6 odpowiedzi

Maksymalna długość tekstowej reprezentacji adresu IPv6?

Chcę przechowywać dane zwrócone przez

4 odpowiedź

Uzyskaj mój adres IP WAN

1 odpowiedź

Autowykrywanie IP