Wyniki wyszukiwania dla "ruby-on-rails"

3 odpowiedź

Wiele relacji has_many z tym samym modelem

Mam model użytkownika, który może tworzyć posty

2 odpowiedź

Rails form_for z file_field i remote => true i format =>: js

1 odpowiedź

Przekazywanie edytowanego pola contenteditable z widoku do kontrolera w Railsach

Używam Rails 3.1 do budowania formularza internetowego, który między innymi zawiera tabelę, której komórki można edytować. Potrzebuję zapisać tekst edytowane...

1 odpowiedź

RAILS, zwroty instalacji pakietu - niezdefiniowany symbol: SSLv2_method [duplikat]

2 odpowiedź

w jaki sposób wywoływana jest ta metoda klasy Ruby?

Na ekranie rzuconyEksportowanie pliku CSV z aplikacji szyny, Ryan Bates przedstawił następujący prosty kod.Próbuję dowiedzieć się, w jaki sposób metoda klasy...

4 odpowiedź

Problem CORS: Błąd „Brak” nagłówka „Access-Control-Allow-Origin”, gdy tak naprawdę jest

2 odpowiedź

Sass :: SyntaxError Zmienna niezdefiniowana [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Błąd dodatni „niezdefiniowana zmienna” podczas kompilacji SCSS [/questions/17976140/false-positive-u ndefined-variable-error-when-compiling-scss] 4 odpowiedzi Jestem nowy w rurociągu zasobów, więc daj mi znać, ...

4 odpowiedź

Uruchom zadanie prowizji w kontrolerze

Chciałbym uruchomić zadanie prowizji w moim kontrolerze. Czy jest jakiś sposób, aby to zrobić?

1 odpowiedź

brak ukrytej konwersji nil na String

3 odpowiedź

W jaki sposób zrobiłbyś to zapytanie podrzędne Rails używając Squeela?