Wyniki wyszukiwania dla "ruby-on-rails"

2 odpowiedź

Nie można zainstalować na Heroku, ponieważ serwer odmówił połączenia

Chciałem wdrożyć moją lokalną aplikację Rails (która działa idealnie) na Heroku, ale otrzymuję następujący komunikat o błędzie:

1 odpowiedź

Rails 3.2 Błąd Postgres „ActiveRecord :: StatementInvalid: PG :: Błąd: BŁĄD: Błąd składniowy w pobliżu„ T ”w pozycji 5”

2 odpowiedź

Jak kontrolować, kto używa mojego widżetu internetowego

5 odpowiedzi

ruby na szynach nie może znaleźć pliku „jquery.ui.all”

nie można znaleźć pliku „jquery.ui.all”, który jest znanym problemem, dodałem * = wymagam jquery.ui.all do application.css i // = wymagam jquery.ui.all do ap...

2 odpowiedź

Nie można uruchomić cienkiego serwera jako usługi, RubyGems: Nie można znaleźć cienkiego

5 odpowiedzi

heroku otwarte - nie określono aplikacji

5 odpowiedzi

Rails + Dalli memcache gem: DalliError: Brak serwera

2 odpowiedź

Jak zachować porządek dla zagnieżdżonych atrybutów podczas używania accepts_nested_attributes_for w aplikacji Rails

Oto model macierzysty:

6 odpowiedzi

Jak sprawdzić, czy szyny są w produkcji?

10 odpowiedzi

ActiveRecord :: StatementInvalid: PG InFailedSqlTransaction