Wyniki wyszukiwania dla "ruby-on-rails"

2 odpowiedź

Dynamiczne akcesoria Active Record Store oparte na formularzu użytkownika?

Active Record Store umożliwia serializację parametrów w pojedynczej komórce.To znaczy.

1 odpowiedź

Prawo Demeter

2 odpowiedź

Uruchom Sidekiq jako demona w Ubuntu

2 odpowiedź

Rails 4 - jak używać sqlite3 w rozwoju i PostgreSQL w produkcji w / Heroku

Próbuję wdrożyć na Heroku, ale nie mogę, ponieważ domyślny serwer sqlite3 jest nadal na miejscu.Wykryto klejnot sqlite3, który nie jest obsługiwany na Heroku...

2 odpowiedź

Rails Nested Attributes Validation Failing

Mam zagnieżdżone atrybuty dla modelu Rails, a sprawdzanie poprawności powiązań kończy się niepowodzeniem z jakiegoś powodu. Nie używam accepts_nested_attribu...

8 odpowiedzi

Nadpisywanie Railsów default_scope

Jeśli mam model ActiveRecord :: Base z domyślnym zakresem:

6 odpowiedzi

Errno :: ECONNREFUSED: Odrzucono połączenie - connect (2) dla mailera akcji

Od dłuższego czasu pracuję z szynami. Teraz mam do czynienia z małym problemem w ActionMailer. Chcę wysłać wiadomość e-mail, gdy użytkownik zostanie zarejest...

3 odpowiedź

Rails Friendly_Id na Heroku, Heroku nie aktualizuje ślimaków

Ustawiłemfriendly_id klejnot, podążając zaScreencast RailsCasts na tym. Lokalnie działa to znakomicie, zainstalowałem go, przeszedłem

9 odpowiedzi

Ruby on Rails - „Dodaj 'gem sqlite3' 'do swojego Gemfile”

2 odpowiedź

Modele i zagnieżdżone formularze

Buduję aplikację, która zapewnia funkcjonalność zarówno dla konsumentów, jak i firm. Tworząc moje modele, myślę o posiadaniu użytkownika (konsumenta) i firmy...