Wyniki wyszukiwania dla "base64"

1 odpowiedź

Czy bezpieczne jest korzystanie z obrazów zakodowanych w base64 w sieci, Zalety i wady?

4 odpowiedź

Napisz XML w kodowaniu Base64

7 odpowiedzi

Uzyskaj dane z pliku wejściowego w JQuery

Mam dane wejściowe do pliku i chciałbym pobrać dane Base64 tego pliku.Próbowałem:

5 odpowiedzi

NSData nie akceptuje prawidłowego ciągu zakodowanego w standardzie base64

Wdrażam uwierzytelnianie tokenu internetowego JSON po stronie klienta iOS (7). Ładnie działa. Moja aplikacja odbiera tokeny i może za ich pomocą wykonywać uwierzytelnione połączenia z moim serwerem. Teraz chcę, aby mój kod po stronie klienta ...

4 odpowiedź

guid do base64, dla adresu URL

Pytanie: czy istnieje lepszy sposób na to?VB.Net

1 odpowiedź

Jak używać identyfikatora URI danych z obrazu jako strumienia wejściowego?

1 odpowiedź

Błąd zapisu w kodowaniu Ruby 1.9 Base64

Dostaję następujący błąd:

9 odpowiedzi

Błąd podczas próby kodowania / dekodowania ciągu znaków do Base64

Muszę wykonać kodowanie Base64 z tablicy bajtów do stirng, w przeciwieństwie do innej tablicy bajtów. Ale kiedy go dekoduję, otrzymuję wyjątek. Oto kodUsiłuj...

3 odpowiedź

Kodowanie / dekodowanie C # base64 z serializacją emisji obiektów

1 odpowiedź

Używanie danych base64 zapisanych w CustomXMLPart jako obrazu w pakiecie Office