Wyniki wyszukiwania dla "base64"

1 odpowiedź

Konwertuj ciąg base64 na obraz w C # na Windows Phone

Mam ciąg base64 i chcę przekonwertować go na obraz i ustawić źródło kontroli obrazu na wynik tego.Normalnie zrobiłbym to za pomocą

5 odpowiedzi

Koduj FileStream do base64 za pomocą c #

Wiem, jak kodować / dekodować prosty ciąg do / zbase64.Ale jak bym to zrobił, jeśli dane zostały już zapisane w aFileStream obiekt. Powiedzmy, że mam dostęp ...

2 odpowiedź

Obejście problemu pokazania pliku base64 pdf na IE9 +

Chciałbym przekonwertować plik PDF na base64 i wyświetlić go w przeglądarce.Problem polega na tym, że poniższy kod działa w Firefoksie i Chrome

6 odpowiedzi

PHP - pobierz dekodowanie łańcucha base64 img i zapisz jako jpg (wynikowy pusty obraz)

4 odpowiedź

Jak zdekodować ciąg Base64?

Mam zwykły łańcuch w Powershell, który jest z pliku tekstowego zawierającego tekst Base64; jest przechowywany w

5 odpowiedzi

NSData nie akceptuje prawidłowego ciągu zakodowanego w standardzie base64

Wdrażam uwierzytelnianie tokenu internetowego JSON po stronie klienta iOS (7). Ładnie działa. Moja aplikacja odbiera tokeny i może za ich pomocą wykonywać uwierzytelnione połączenia z moim serwerem. Teraz chcę, aby mój kod po stronie klienta ...

3 odpowiedź

Pdf.js: renderowanie pliku pdf za pomocą źródła pliku base64 zamiast url

Próbuję renderować stronę z pliku pdf z pdf.jsNormalnie, używając adresu URL, mogę to zrobić:

6 odpowiedzi

Korzystanie z PhoneGap, Jak uzyskać dane obrazu Base64 zdjęcia wybranego z biblioteki zdjęć w iPhone

Korzystając z PhoneGap (Cordova), próbuję uzyskać dane obrazu base64 zdjęcia wybranego z biblioteki zdjęć.Mógłbym to zrobić ... kiedy zdjęcie zostanie zrobio...

6 odpowiedzi

Jak kodować media w podanym adresie URL base64 w Ruby

4 odpowiedź

Jak przesłać dane obrazu zakodowane w Base64 do S3 tylko za pomocą JavaScript?