Wyniki wyszukiwania dla "java"

2 odpowiedź

Uzyskaj wartość przesunięcia strefy czasowej od strefy czasowej bez nazwy strefy czasowej

Muszę zapisać strefę czasową telefonu w formacie [+/-] gg: mm Korzystam z klasy TimeZone, aby sobie z tym poradzić, ale jedynym dostępnym formatem jest: PST -05:00 GMT +02:00 Wolę nie podciągać wyniku, czy jest jakaś flaga lub klucz opcji, ...

3 odpowiedź

Pogarszająca się wydajność przy rosnącej liczbie rdzeni

Mój Mac jest uzbrojony w 16 rdzeni.

6 odpowiedzi

filtrowanie tablicy ArrayList za pomocą pola obiektu

1 odpowiedź

Android Studio: dodaj projekt jako bibliotekę

2 odpowiedź

Java SimpleDateFormat analizuje wynik o jedną godzinę (i tak, ustawiam strefę czasową)

Zagadnij mi to: dlaczego ta prosta asercja JUnit kończy się niepowodzeniem?

4 odpowiedź

java Runtime.exec, aby uruchomić skrypt powłoki - nie można otworzyć pliku

Używam Runtime.getRuntime (). Exec (), aby uruchomić skrypt powłoki z kodu java.

7 odpowiedzi

Android: jak zmienić kolor dzielnika datepicker?

Mam datepicker w mojej aplikacji na Androida, ale teraz chcę zmienić kolor niebieskich dzielników na zielony (patrz obraz poniżej tego tekstu). Tam sątrochę ...

12 odpowiedzi

Pobieranie odziedziczonych nazw / wartości atrybutów za pomocą Java Reflection

Mam obiekt Java „ChildObj”, który jest rozszerzony z „ParentObj”. Teraz, jeśli możliwe jest pobranie wszystkich nazw atrybutów i wartości ChildObj, w tym tak...

3 odpowiedź

Znajdź pid procesu java pod Linuksem

Witam Używam biblioteki MPJ w programie java dla algorytmu Pagerank. Kompiluję to przez

3 odpowiedź

W Maven, jak mogę dynamicznie budować wartość właściwości w czasie wykonywania?

W maven bardzo łatwo jest ustawić właściwości w pom o następującej składni: