Wyniki wyszukiwania dla "java"

3 odpowiedź

Jak radzić sobie z łączeniem zapytań w Hibernate i Spring z adnotacjami?

Zajmuję się tworzeniem aplikacji za pomocą Spring i Hibernate z MySQL. Jestem nowym użytkownikiem Hibernate i wykonałem podstawowe zadania ...Teraz muszę zas...

4 odpowiedź

Uzyskiwanie adresu IP klienta Dla usługi internetowej

2 odpowiedź

Szyfrowanie Java BouncyCastle Cast6Engine (CAST-256)

3 odpowiedź

Implementacja Java Shamir's Secret Sharing

3 odpowiedź

jak skopiować obiekt SubClass w konstruktorze kopii BaseClass

15 odpowiedzi

alternatywa dla memcached, która może trwać na dysku

Obecnie używam memcached z moją aplikacją java i ogólnie działa świetnie.Najważniejsze dla mnie cechy memcached to:jest szybki, ponieważ odczyty i zapisy są ...

2 odpowiedź

jak korzystać z listy kontaktów libgdx

Właśnie zacząłem pracować z silnikiem Box2d Libgdx, ale po prostu nie rozumiem, kiedy metodyContactlistener powinien zostać wywołany. Z jednej strony „rozpoc...

2 odpowiedź

Jaki jest odpowiednik IntPtr (C #) w Javie?

Jaki jest odpowiednik IntPtr (C #) w Javie (JNA)?

10 odpowiedzi

Jak mogę zmienić domyślną maszynę wirtualną Java systemu Mac OS zwróconą z / usr / libexec / java_home

(Nie był pewien, czy powinno się to odbyć na SU ... migracja jest z pewnością opcją, ale więcej programistów czyta tutaj pytania, więc tutaj).Używam systemu ...

4 odpowiedź

jExcelApi - ponowne użycie formatu daty komórki nie działa

Stworzyłem opakowanie do klas jExcelApi w celu łatwego eksportowania list obiektów do Excela. Aby zminimalizować tworzenie obiektów, formaty komórek są tworz...