Wyniki wyszukiwania dla "javascript"

3 odpowiedź

Javascript: document.execCommand cross-browser?

5 odpowiedzi

Walidacja po stronie klienta Rails 4

Od aktualizacji mojej strony do Rails 4, klej sprawdzający po stronie klienta przestał działać dla mnie. Przyjrzałem się różnym alternatywom, takim jak szyny...

2 odpowiedź

Sprawdź walidację za pomocą pól zależnych w AngularJS

Mam obiekt, który ma 2 pola, a 1 powinien być mniejszy lub równy drugiemu.Powiedzmy, że ustawienia limitu dysku twardego i potrzebuję

3 odpowiedź

Uzyskaj wysokość okna na urządzeniach mobilnych (zwłaszcza iPhone'ach) bez używania jQuery

Wszystkie odpowiedzi na SO dotyczące pobierania wysokości urządzenia wydają się być oparte na jQuery. Przed załadowaniem kodu jQuery potrzebujemy czegoś w cz...

3 odpowiedź

Zapobieganie zmianie rozmiaru strony internetowej w widoku, gdy aktywna jest klawiatura programowa Android

9 odpowiedzi

jQuery jak powiązać zdarzenie onclick z dynamicznie dodanym elementem HTML [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Zdarzenie wiążące dynamicznie tworzone elementy? 23 odpowiedziChcę powiązać zdarzenie onclick z elementem, który wstawiam d...

4 odpowiedź

Wydajność operacji OR (||) vs inArray ()

Załóżmy, że chcesz sprawdzić, jaki ciąg wejściowy wprowadził użytkownik w polu formularza. Który z nich byłby najszybszym sposobem sprawdzenia tego wejścia n...

2 odpowiedź

Jaka jest różnica między implementacją funkcji anonimowych wykonujących się samodzielnie (inaczej IIFE)

4 odpowiedź

Jeśli funkcje w JS są pierwszej klasy, co pozwala na ich wywołanie przed ich zdefiniowaniem?

Czy funkcje pierwszej klasy nie oznaczają, że zachowują się jak zmienne? Oczywiście nie zachowują się dokładnie tak, jak zmienne, ponieważ:

2 odpowiedź

JQuery CSS Hover

Mam menu CSS, które ustawia kolor rodzica li podczas najechania na niego i jego podrzędną ul (podmenu). Zasadniczo, po najechaniu kursorem na menu, zmienia o...