Wszystkie pytania programistów IT

1 odpowiedź

DevExpress MVC GridView - Jak uzyskać zdarzenie kliknięcia komórki

Korzystając z GridView DevExpress, chciałbym wywołać zdarzenie (po stronie klienta), gdy komórka zostanie wybrana (lub po prostu kliknięta).Istnieje już spos...

4 odpowiedź

Heroku „psql: FATAL: pozostałe sloty połączeń są zarezerwowane dla nieuprawnionych połączeń administratora”

Opracowuję aplikację na Heroku z zapleczem Postgresql. Okresowo otrzymuję ten komunikat o błędzie podczas próby uzyskania dostępu do bazy danych, zarówno z i...

3 odpowiedź

Stan SQL: błąd składni 42601 w „11” lub w pobliżu „11”

Mam stolik

6 odpowiedzi

Jak przechwycić strumień wyjściowy bieżącego wyniku akcji w .NET MVC3?

Cześć i dzięki za szukanie!tłoUżywamRotativa narzędzie pdf do odczytu widoku (html) w formacie PDF. Działa świetnie, ale nie oferuje natywnie sposobu zapisan...

2 odpowiedź

Śledzenie słów kluczowych w bieżącym strumieniu tweetów

Zainstalowałem i wypróbowałem tweepy, używam teraz następującej funkcji:zDokumentacja APIAPI.public_timeline ()Zwraca 20 ostatnich stanów od niezabezpieczony...

5 odpowiedzi

Jak zwrócić wartość z funkcji?

Tak, przeczytałem mnóstwo przykładów na ten temat, ale wciąż tego nie rozumiem.Uczę się Pythona i zrobiłem ten skrypt, aby pomóc mi zrozumieć, jak „wrócić”:

3 odpowiedź

Jak napisać instrukcję switch dla ciągów w Qt?

Muszę utworzyć odpowiednik instrukcji switch / case dla łańcuchów w C ++ z Qt. Uważam, że najprostszym sposobem jest coś takiego (pseudo kod)

4 odpowiedź

Naciśnij klawisz wewnątrz pola tekstowego MVVM

Właśnie zaczynam pracę z MVVM i mam problemy z ustaleniem, jak mogę powiązać naciśnięcie klawisza wewnątrz pola tekstowego z ICommandem wewnątrz modelu widok...

1 odpowiedź

Unikalny identyfikator urządzenia z PHP

Aby uniknąć sytuacji, w której to samo urządzenie wysyła żądanie, w jaki sposób można uzyskać unikalny identyfikator dla wszystkich urządzeń mobilnych z PHP?

1 odpowiedź

Jak pozbyć się obramowania wokół podzielonego panelu w JavaFX?