Wszystkie pytania programistów IT

3 odpowiedź

Nie można utworzyć statycznego odwołania do niestatycznej metody getSystemService (String) z typu

3 odpowiedź

Jade - ładowanie szablonów z różnych katalogów

Próbuję pracować nad filmami Peepcode Node.js Full Stack i wygląda na to, że używają starszej wersji express / jade. Brak wzmianki o użyciu block / extends d...

4 odpowiedź

Jak ujawnić API walidacji w sposób RESTful?

Jestem generalnie fanem projektowania API RESTful, ale nie jestem pewien, jak zastosować zasady REST dla API walidacji.Załóżmy, że mamy interfejs API do wysy...

8 odpowiedzi

W Pythonie, jak mogę wskazać, że nadpisuję metodę?

Na przykład w Javie

5 odpowiedzi

Gdzie można przechowywać PERSISTENT w systemie plików z Chrome?

Kiedy to robisz

5 odpowiedzi

Jak zmienić rozmiar obrazu do określonego rozmiaru w OpenCV?

5 odpowiedzi

HttpHostConnectException: połączenie odmówiło Androida

Próbuję połączyć się przez HttpPost i wysłać nazwę użytkownika i hasło do strony internetowej, a następnie otrzymać ciąg z tej strony. Próbowałem różnych met...

2 odpowiedź

Jaki jest zalecany sposób przydzielania pamięci na widok pamięci wpisanej?

1 odpowiedź

jak zbudować tabelę samoreferencyjną

W tabeli źródłowej znajdują się dwie kolumny, ponieważ następujące pokazy migawek:Następnie w tabeli docelowej powinno być coś takiego:(„DimLocationKey” to a...

1 odpowiedź

Jak utworzyć obiekt w C #?

Chcę przetłumaczyć następujący kod VB6 na C #