Wszystkie pytania programistów IT

3 odpowiedź

Jak uzyskać pierwsze 2 linie lub 200 znaków z <p> za pomocą jQuery

Mam akapit z około 10 liniami. Chcę wyświetlić przycisk czytaj więcej po 2 liniach.Jak mogę uzyskać pierwsze dwie linie niektórych znaków za pomocą jQuery?Cz...

2 odpowiedź

Puste miejsce po powrocie do aktywności (wymuszona miękka klawiatura)

mam

5 odpowiedzi

VIM - Jak mapować Shift-Enter

Próbuję dostosować zachowanie

1 odpowiedź

Używanie org.json w Servlet powoduje java.lang.ClassNotFoundException: org.json.JSONException

3 odpowiedź

Jak wysłać zapytania / powiadomienia Facebooka za pomocą niestandardowego parametru wiadomości?

Obecnie opracowuję aplikację płótna Facebooka, w której pozwalam użytkownikom zapraszać innych do korzystania z aplikacji, całkiem standardowych rzeczy. Do t...

1 odpowiedź

Zdobądź płeć konkretnej osoby w SPARQL…?

Jestem bardzo nowy w tych tematach. Czytam dokumenty sparql i próbuję uzyskać płeć konkretnej osoby. Powiedz na przykład, że chcęLarry_Page płeć. Udało mi si...

2 odpowiedź

C # - (int) Math.Round ((double) (3514 + 3515) / 2) = 3514?

6 odpowiedzi

Flask-WTF - validate_on_submit () nigdy nie jest wykonywany

6 odpowiedzi

Błąd znaku kodu: tożsamość „iPhone Developer: x Xxxxx” nie pasuje do żadnej tożsamości w żadnym profilu

Otrzymuję ten błąd kompilacji, gdy tworzę projekt iPhone&#39;a na moim urządzeniu:

1 odpowiedź

Lookback API: Znajdź wszystkie historie węzłów liści pod znanym rodzicem

W interfejsie API Rally Webservices, jeśli chcę przejść przez hierarchię wątków, konieczne jest wykonanie kwerendy dla wątku nadrzędnego, a następnie wyłącze...