Wszystkie pytania programistów IT

2 odpowiedź

NSTimer vs CACurrentMediaTime ()

1 odpowiedź

NHibernate: Session.Save i Transaction.Commit

Czy jest różnica między

1 odpowiedź

Czy Ruby zapewnia sposób na File.read () z określonym kodowaniem?

8 odpowiedzi

Dywizja BigInteger w C #

Piszę klasę, która wymaga dokładnego podziału klasy BigInteger w C #.Przykład:

5 odpowiedzi

Obraz nie pojawia się w README.md na GitHub

Próbuję dodać obraz doREADME.md w moim repozytorium za pomocą poniższego markdown:

2 odpowiedź

Dystrybucja ad-hoc w XCode 4

Mam problem, mam profil dystrybucji ad-hoc. Zrobiłem wszystkie procedury produktu / archiwum i są tylko dwa przyciski zatwierdzania i dystrybucji i NIE przyc...

4 odpowiedź

POJO vs EJB vs EJB 3 [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Różnica między DTO, VO, POJO, JavaBeans? 6 odpowiedziCzy ktoś ma przykład, jak może wyglądać klasa Java jako POJO, EJB i EJ...

5 odpowiedzi

Jak odczytywać parametry ciągów zapytań w surowym adresie URL ASP.NET?

Mam zmienną

3 odpowiedź

Jak zachować wartość zmiennej poza skryptem wsadowym Windows, który korzysta z trybu „opóźnionego rozszerzenia lokalnego”?

Kontekst: Muszę wywołać skrypt wsadowy systemu Windows, który zaktualizowałby mój

1 odpowiedź

czy aplety java (nie podpisane) tworzą / odczytują pliki cookie?

Zastanawiałem się, czy możliwe jest zapisywanie plików cookie dla klientów z niepodpisanych apletów.