Wyniki wyszukiwania dla "static-variables"

5 odpowiedzi

Czy można używać zmiennych statycznych do informacji o pamięci podręcznej w ASP.net?

W tej chwili pracuję nad aplikacją administratora projektu w C # 3.5 na ASP.net. Aby ograniczyć trafienia do bazy danych, buforuję wiele informacji za pomocą...

2 odpowiedź

Dostęp do zmiennej statycznej z metody statycznej

Chcę uzyskać dostęp do zmiennej statycznej z metody statycznej:

13 odpowiedzi

Jakie jest zastosowanie zmiennej statycznej w C #? Kiedy go używać? Dlaczego nie mogę zadeklarować zmiennej statycznej w metodzie?

Przeszukałem zmienne statyczne w języku C #, ale nadal nie otrzymuję informacji o jego użyciu. Ponadto, jeśli spróbuję zadeklarować zmienną w metodzie, nie d...

2 odpowiedź

Zmienne statyczne w R

Mam funkcję w R, którą dzwonię wiele razy. Chcę śledzić, ile razy go wywołałem i użyć go do podjęcia decyzji, co zrobić wewnątrz funkcji. Oto, co mam teraz:

3 odpowiedź

kod inicjalizacji zmiennej statycznej nigdy nie zostanie wywołany

Mam aplikację, która używa statycznej biblioteki, którą zrobiłem. Jeden plik .cpp w bibliotece ma deklarację zmiennej statycznej, której ctor wywołuje funkcj...

4 odpowiedź

Czy statyczna zmienna składowa jest wspólna dla wszystkich instancji generycznych C #?

2 odpowiedź

Dlaczego GCC nie ostrzega przed nieosiągalnym kodem?

5 odpowiedzi

Czy mogę uzyskać najlepszą wydajność przy tworzeniu zmiennych statycznych?

2 odpowiedź

Czy mogę zwolnić () statyczne i automatyczne zmienne w C?

Kod jest następujący:

3 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do zmiennej w dwóch plikach

Mam trzy pliki -