Wyniki wyszukiwania dla "cakephp"

2 odpowiedź

Przekazywanie zmiennej jquery za pomocą json

Próbuję przekazać ciąg jquery do mojego kontrolera cakephp, ale ciągle pojawia się błąd mówiący, że json_decode oczekuje ciągu, ale przekazuje tablicę.Oto ko...

6 odpowiedzi

CakePHP Wyszukaj między 2 Data Records

Buduję małą aplikację internetową, która pozwala użytkownikom rezerwować pokoje biurowe i sprzęt. W przypadku rezerwacji wprowadzają datę rozpoczęcia i datę ...

2 odpowiedź

Auth login z e-mailem lub telefonem komórkowym Cakephp

Pracuję nad cakephp 2.x.i mam tabelę w mojej nazwie bazy danychużytkownik i ma 4 polaid, email, hasło i mobileNomam dwa pola w moimlogin.ctp

1 odpowiedź

Lokalizowanie timeAgoInWords w CakePHP

1 odpowiedź

Jak wyprowadzać serializowane dane widoku JSON jako tablicę obiektów, zamiast zawijać w zewnętrznym obiekcie?

9 odpowiedzi

Dodawanie specyficznego dla strony Javascript do każdego widoku w CakePHP

Starając się utrzymać moje skrypty do utrzymania, zamierzam przenieść każdy z nich do własnego pliku, zorganizowanego według kontrolera i akcji:

2 odpowiedź

jak pobrać dane wysłane przez Ajax w Cakephp?

1 odpowiedź

Używanie emaila zamiast nazwy użytkownika w CakePHP Auth Component

Pracuję na cakephp 2.x. moim problemem jest to, że nie chcę używać nazwy użytkownika do logowania ... biorę e-mail i hasło od użytkownika i weryfikuję ten e-...

1 odpowiedź

CakePHP nie ma układu przycisków Wstecz i Dalej

Budujemy duży CMS w CakePHP z zainstalowaną instalacją Croogo. Niedawno natrafiliśmy na problem, w którym układ nie jest prawidłowo renderowany, gdy użytkown...

4 odpowiedź

CakePHP 2.x: Czy flaga $ primary w Model :: afterFind () jest rzeczywiście przydatna?