Wyniki wyszukiwania dla "xmppframework"

3 odpowiedź

XMPPFramework - Jak mogę zaktualizować swój własny awatar?

2 odpowiedź

XMPPFramework - Utwórz XMPPRoom

2 odpowiedź

Lepszy sposób na wdrożenie aplikacji do czatu za pomocą XMPP na Androida?

Cześć Chcę zaimplementować aplikację Czat w systemie Android przy użyciu XMPP (Aby uniknąć powiadomień GCM, ponieważ GCM używa procesu odpowiedzi na żądanie)...

2 odpowiedź

Xmpp FileTransnfer w Androidzie, nie udostępniając usługi 503 Błąd

Teraz pracuję z przesyłaniem plików Xmpp w Androidzie. Podczas wysyłania plików daje błąd usługi 503 niedostępny.

2 odpowiedź

Nie można odczytać atrybutów niestandardowych z Message TAG podczas korzystania z biblioteki asmack XMPP dla Androida?

Jest to XML wysłany z serwera XMPP, który chcę otrzymać, aby móc wysłać go do mojego parsera XML.

1 odpowiedź

Błąd usługi OpenFire / XMPP 503 niedostępny (XEP-0065 przy użyciu iOS XMPPFramework)

Problem : Próbuję nawiązać połączenie TURN (XEP-0065) przy użyciu iOS XMPPFramework i serwera OpenFire. Chcę móc wysyłać i odbierać pliki. Jednak otrzymuję b...

1 odpowiedź

Niezdefiniowane symbole dla architektury armv7 podczas dodawania CocoaAsyncSocket

Próbuję użyć XMPPFramework z projektem iOS5 (ARC) pod kodem xcode 4.2.1, ale stoję przed tym problemem. Po dodaniu CocoaAsyncSocket do mojego projektu w rama...

3 odpowiedź

Implementacja czatu grupowego iOS XMPP

1 odpowiedź

FileTransfer przy użyciu XmppFrameWork w ios

za pomocą tego samouczka zaimplementowałem kod transferu plików:Kliknij tutaj.i kod, którego używam:

1 odpowiedź

Wiadomość XMPPFramework nie została wysłana

Otrzymuję wiadomości z konta Google Talk, są one wyświetlane w widoku tabeli w emulatorze Ios, ale gdy je wysyłam, nie są wyświetlane w kliencie Google Talk (na innym komputerze). To jest kod: -(IBAction)sendchat:(id)sender { General *general = ...