Wyniki wyszukiwania dla "security"

1 odpowiedź

Autentyczność przesłanych plików pdf

7 odpowiedzi

Java: jakich informacji w śledzeniu stosu błędów zazwyczaj nie chcemy pokazywać użytkownikom?

Jestem nowym użytkownikiem Java i nie jestem zaznajomiony z regułami formatowania używanymi przez ślad stosu błędów, gdy jest on rzucany, a następnie wyświet...

5 odpowiedzi

Czy hashed i solone hasła zabezpieczają przed atakami słownikowymi?

Rozumiem, że sole tworzą ten sam skrót hasła do różnych wartości. Jednak sole są zazwyczaj przechowywane w bazie danych za pomocą hasła. Powiedzmy, że jestem...

4 odpowiedź

Zabezpieczanie elasticsearch

6 odpowiedzi

Obliczanie HMACSHA256 przy użyciu c # do dopasowania przykładu dostawcy płatności

W przypadku dostawcy płatności muszę obliczyć kod uwierzytelniania wiadomości oparty na skrócie, używając HMAC-SHA256. To sprawia mi dość kłopotów.Dostawca p...

7 odpowiedzi

Ochrona plików JAR Java do dystrybucji

11 odpowiedzi

Jak bezpiecznie wysłać hasło za pośrednictwem protokołu HTTP przy użyciu Javascript w przypadku braku HTTPS?

Bardzo podstawowy problem, przed którym stają wszyscy programiści: za każdym razem, gdy użytkownik przesyła formularz, hasło jest wysyłane przez sieć i musi ...

1 odpowiedź

Szukasz prostego, bezpiecznego projektu sesji z serwletami i JSP

Pracuję nad aplikacją internetową intranetową (J2EE), która wymaga pewnych podstawowych funkcji bezpieczeństwa. Na stronie będzie stosunkowo niewielu autoryz...

2 odpowiedź

Czyszczenie wszystkich zdarzeń wbudowanych ze znaczników HTML

1 odpowiedź

Czy jest jakiś powód, by nie wyświetlać treści https na stronie obsługiwanej przez http?

Obecnie udostępniam zawartość obrazu w domenie, która jest dostępna tylko przez https. Jaka jest wada wyświetlania obrazu ze ścieżką https na stronie dostępn...