Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-mvc"

5 odpowiedzi

Co jest nie tak z moim routingiem w obszarze zainstalowanym w aplikacji MVC4?

1 odpowiedź

Jak ustawić ID i tekst w html.label helper w mvc2

Chcę ustawić atrybut ID i tekst w html.label helper w mvc2

3 odpowiedź

Czy dobrze jest użyć statycznego kontekstu obiektu EF w aplikacji MVC, aby uzyskać lepszy efekt?

1 odpowiedź

Jak odwołać się do dołączonych plików js (asp.net mvc4) w Require.js?

Studiowałem kurs pluralsight Johna Papy na SPA.W jego

3 odpowiedź

Wybór ASP.NET MVC i ORM

Przygotowujemy się do rozpoczęcia przebudowy dużej, wewnętrznej aplikacji korporacyjnej. Zdecydowaliśmy się użyć ASP.NET MVC, ale rozważamy, które mapowanie ...

3 odpowiedź

DotNetOpenAuth powodując nie można załadować Assembly System.Web.WebPages.Razor

Moja lokalna wersja mojego kodu działa dobrze. Ale kiedy wykonuję instalację internetową, otrzymuję następujący wyjątek:Nie można załadować pliku lub złożeni...

1 odpowiedź

Błąd: encji lub typu złożonego nie można skonstruować w zapytaniu LINQ to Entities

5 odpowiedzi

Architektura cebuli - usługa Vs repozytorium?

2 odpowiedź

Null parametr przy użyciu Ajax.BeginForm iso Html.BeginForm

2 odpowiedź

Strona pomocy WebAPI - Dokumentacja zwracana lub właściwości modelu / właściwości klasy

Korzystam ze strony pomocy API Web API z Web API 2 (5.0) - obu najnowszych pakietów Nuget. Chciałbym, aby dokumentacja pomocy pokazywała komentarze właściwoś...