Wyniki wyszukiwania dla "gmail"

2 odpowiedź

Importuj e-maile, które pasują do kryteriów do Arkusza kalkulacyjnego Google za pomocą skryptu aplikacji

Zastanawiam się, czy byłoby możliwe stworzenie skryptu aplikacji, który monitorowałby moją skrzynkę odbiorczą lub określoną etykietę w Gmailu, a gdy wiadomoś...

1 odpowiedź

Używanie curl do wysyłania wiadomości e-mail

Jak mogę użyć programu wiersza polecenia curl do wysłania wiadomości e-mail z konta gmail?Próbowałem:

1 odpowiedź

Codeigniter wysyła pocztę za pomocą gmaila nie działa, tylko ładuje

Próbowałem wysłać wiadomość e-mail przy użyciu serwera gmail z następującymi konfiguracjami.

1 odpowiedź

Uzyskaj dostęp do Gmaila w C

Czy istnieje odpowiednik dla pytonalibgmail w „C”?Edytować:Próbuję osiągnąć odpowiednikGmailFS w C.Doceń, jeśli możesz wskazać mi bibliotekę open source. To ...

5 odpowiedzi

IMAP x Gmail => etykiety?

Jakieś doświadczenia na drodze do uzyskania etykiet gmail (a nawet filtrów?) Z połączenia imap? Nie mogę znaleźć wskazówki ... dla jakichkolwiek informacji n...

4 odpowiedź

Jak zautomatyzować nowy interfejs gmail do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu Selenium IDE?

Zmienił się bieżący interfejs gmail, otwiera się w wyskakującym okienku DIV, a parametry ID zmieniają się dla każdego nowego okna tworzenia. Czy ktoś może mi...

5 odpowiedzi

Rails Mailer Net :: SMTPServerBusy

W mojej witrynie railsowej, gdy próbuję wysłać pocztę przez GMail, działa ona idealnie. Ale kiedy próbuję wysłać go przez MandrillApp, daje następujący błąd ...

1 odpowiedź

Jak usunąć etykietę GMail - skrypt Aplikacji Google

Chcę usunąć etykietę „Kontynuacja” z każdej wiadomości umieszczonej z powrotem w skrzynce odbiorczej. Próbowałem kilku rzeczy, ale nadal bez powodzenia. Mam ...

2 odpowiedź

Czytanie wiadomości wysłanych z GMaila

7 odpowiedzi

Problemy z PHPMailer