Wyniki wyszukiwania dla "spring-security"

1 odpowiedź

Czy mogę użyć jednej strony logowania do przekierowania innej strony za pomocą Spring 3.0 Security ..? [duplikować]

Możliwy duplikat:Ustawianie niestandardowych miejsc docelowych Post-Login na podstawie ROLI użytkowników korzystających z zabezpieczeń wiosennychRobię swój p...

2 odpowiedź

Rozwiązania Spring Security / Java EE dla ról drzewa hierarchii

1 odpowiedź

Jak ograniczyć tylko jedną sesję na użytkownika i zablokować kolejną próbę logowania?

1 odpowiedź

Jak działają filtry web.xml? Czy możesz mieć dwie mapy filtrów do wszystkich stron (/ *) i określić kolejność?

2 odpowiedź

Implementacja Spring Security z Java Client

Strona klientaMam aplikację Java, która łączy się ze zdalnym serwerem za pomocą podstawowych metod POST lub GET:

1 odpowiedź

konfigurowanie saml-sample (SP) do pracy z Okta (IdP)

Okta to IdP dla logowania SAML. Mam super-administratora użytkownika Okta.Próbuję użyć projektu saml-sample Springa jako mojego SP (dostawcy usług). Kiedy go...

2 odpowiedź

Jak zmienić algorytm mieszania haseł podczas korzystania z zabezpieczeń sprężynowych?

3 odpowiedź

Zaloguj się za pomocą Springa korzystając z Ajax

Próbuję pracować na systemie logowania opartym na Ajax przy użyciu Spring Security i działał on dobrze, dopóki nie dostałem innego wymagania, gdzie muszę sko...

5 odpowiedzi

Jak egzekwować Zmień hasło przy pierwszym logowaniu użytkownika za pomocą Spring Security

Jaki byłby najbardziej elegancki sposób wprowadzenia zmiany hasła wymuszającego po wstępnym zalogowaniu użytkownika przy użyciu Spring Security?Próbowałem wp...

2 odpowiedź

Spring Security Authentication nie działa zgodnie z oczekiwaniami w mojej konfiguracji

Skonfigurowałem uwierzytelnianie sprężynowe jak poniżej i nie działa zgodnie z oczekiwaniami