Wyniki wyszukiwania dla "64bit"

2 odpowiedź

Seed losowo w 64-bitowym

Dzięki aktualizacji iPhone 5S chcę, aby moja aplikacja mogła obsługiwać nowy procesor 64-bitowy.Jednak użycie 64-bitów może spowodować obcięcie, jeśli większ...

10 odpowiedzi

0xDEADBEEF odpowiednik dla rozwoju 64-bitowego?

Dla rozwoju C ++ dla systemów 32-bitowych (czy to Linux,System operacyjny Mac lub Windows,

5 odpowiedzi

Błąd podczas używania oracle.dataaccess.dll

Mam aplikację internetową, która używa Oracle.DataAccess.dll do komunikacji z bazą danych Oracle. Aplikacja internetowa wdrożona na 32-bitowym systemie Windo...

1 odpowiedź

Nie można zainstalować modułu perl Net :: SSH :: Perl w systemie Windows 64 bit

Zainstalowałem aktywny perl na serwerze Windows 2008 (64-bitowy). Próbowałem zainstalować Net :: SSH :: Perl za pomocą polecenia cpan install Net :: SSH :: P...

2 odpowiedź

Czy 64-bitowy system Windows używa KERNEL64?

2 odpowiedź

Microsoft Script Control 64 bit?

Czy istnieje 64-bitowa kontrola MSscript? Trochę google i wszyscy mówią nie 64-bitowyPowodem, dla którego potrzebuję 64-bitowego msscript.ocx, jest to, że ch...

1 odpowiedź

Czy są jakieś lepsze sposoby rozwiązania ostrzeżeń podczas kompilowania pliku źródłowego generowanego przez bufor protokołu?

1 odpowiedź

Visual Studio: Jak poprawnie zbudować i określić konfiguracje i platformy dla x64 i x86

Używanie: Visual Studio 2012 Professional i Ultimate ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjamiJak prawidłowo określić konfigurację i platformę, aby poprawnie ...

5 odpowiedzi

Jak sprawić, by Visual Studio używał natywnego zestawu narzędzi amd64

Jak mogę uzyskać Visual Studio 2012 do korzystania z natywnego zestawu narzędzi amd64 zamiast domyślnego kompilatora krzyżowego x86_amd64?Buduję dużą bibliot...

2 odpowiedź

Jak wykryć, czy Python działa jako aplikacja 64-bitowa? [duplikować]

Możliwy duplikat:Jak ustalić, czy moja powłoka Pythona działa w trybie 32-bitowym lub 64-bitowym?Robię trochę pracy z rejestrem Windows. W zależności od tego...