Wyniki wyszukiwania dla "ssl"

1 odpowiedź

Błąd podczas otwierania adresu URL https: bit keyCertSign nie jest ustawiony

Nazywam zdalny adres URL https następującym kodem:

1 odpowiedź

Jak sprawić, by moja strona była ważna przy użyciu SSL?

Mam stronę internetową, która jest na dedykowanym serwerze z dedykowanym adresem IP i ma zainstalowany certyfikat SSL (i jest ważny).Gdy idę do mojej witryny...

1 odpowiedź

Certyfikat SSL, nie uwierzytelniający poprzez oszczędność, ale OK przez przeglądarkę

W ten sposób generuję mój certyfikat SSL, klucz itd:

2 odpowiedź

Jak odzyskać niezaufany certyfikat serwera SSL, aby go przejrzeć i zaufać?

Mój problem:Chcę połączyć się z serwerami (nie ograniczając się do protokołu HTTPS - może to być LDAP-over-SSL, może to być SMTPS, może być IMAPS itp.), Któr...

9 odpowiedzi

Czy istnieje sposób, aby Firefox ignorował nieprawidłowe certyfikaty ssl?

Utrzymuję kilka aplikacji internetowych. Środowiska programistyczne i qa używają nieważnych / nieaktualnych certyfikatów ssl.Chociaż generalnie dobrze jest, ...

4 odpowiedź

Jak wymusić określoną wersję TLS w kontekście strumienia PHP dla transportu ssl: //?

Jak mogę wymusić TLSv1.0 w kontekście strumienia PHP podczas próby uzyskania dostępu do

6 odpowiedzi

Przechwytywanie ruchu HTTPS w czystej postaci?

1 odpowiedź

Dwukierunkowy ssl z Tomcatem jako klientem weblogic

1 odpowiedź

Jak zainicjować połączenie ssl przy użyciu SSLv2

1 odpowiedź

Nodejs v0.10.x (freebsd) „X509_STORE_add_cert: cert już w tabeli mieszania”

Pracuję z async web api i mam problem z wersją nodejs wyższą niż v0.8.9$ uname -a FreeBSD home 9.1-STABLE FreeBSD 9.1-STABLE # 0: Fri Feb 1 10:38:27 EET 2013...