Wyniki wyszukiwania dla "ssl"

2 odpowiedź

Błąd HttpClient 403 podczas używania prawidłowego certyfikatu klienta

Próbuję zautomatyzować niektóre zadania na stronie internetowej przy użyciu Java. Mam prawidłowego klienta dla tej strony (działa, gdy loguję się przy użyciu...

3 odpowiedź

SSL: W jaki sposób certyfikaty są chronione przed atakiem w środku?

Moje pytanie dotyczy w szczególności certyfikatów w ssl, ale myślę, że pytania powinny dotyczyć wszystkich certyfikatów. Dla jasności uwzględniłem procedurę ...

4 odpowiedź

Błąd „Błędna wersja magazynu kluczy”. Jak mogę utworzyć certyfikat magazynu kluczy wersji = 1?

Mam problem z używaniem protokołu SSL, ponieważ otrzymuję następujący błąd związany z moim magazynem kluczy (samodzielnie utworzony i samopodpisany przy użyc...

12 odpowiedzi

Dystrybucja niestandardowego pochodzenia Cloudfront zwraca 502 „BŁĄD Nie można spełnić żądania.” Dla niektórych adresów URL

3 odpowiedź

Jak odroczyć ładowanie Norton Secure Site Seal?

1 odpowiedź

WebView z certyfikatem klienta SSL na Androida 4 ICS

2 odpowiedź

Jak ustawić listę szyfrów i protokołów, które mają być używane dla gniazd utworzonych za pomocą HttpsURLConnection?

Normalny sposób na zdobycie

1 odpowiedź

Skrypt PowerShell do znajdowania aktualnie związanych certyfikatów wygasających w IIS

Próbuję uzyskać działający skrypt, aby sprawdzić, czy wygasają certyfikaty SSL w IIS. Istnieje wiele podobnych wpisów z prostą listą wygasających zainstalowa...

1 odpowiedź

Android: nie można uzyskać dostępu do lokalnej witryny za pomocą HTTPS

6 odpowiedzi

certyfikat nie ufający Websphere

Mam aplikację internetową, która wywołuje usługę sieci Web SOAP zabezpieczoną przez SSL.