Wyniki wyszukiwania dla "python"

1 odpowiedź

javascript i18n z plikami gettext i .po

Mój mechanizm tłumaczenia działa na serwerze z mechanizmem szablonów jinja2, funkcja i18n webapp2 z funkcją magic _ i teraz potrzebuję go do obsługi JavaScri...

2 odpowiedź

Python inspect.getargspec z wbudowaną funkcją

1 odpowiedź

Renderowanie znaków Unicode

Nie mogę znaleźć sposobu na wyświetlenie znaków Unicode na wykresie Matlibplot:

5 odpowiedzi

Ustawianie uprawnień do folderów w systemie Windows za pomocą Pythona

1 odpowiedź

Częściowe funkcje zaprawiania

Próbuję stworzyć dekorator możliwy do pobrania przy użyciu funkcji częściowych. Jednak wciąż staram się to robić.Pierwszy naiwny przykład jest następujący:

3 odpowiedź

W OpenCV (Python), dlaczego otrzymuję 3 obrazy kanałów z obrazu w skali szarości?

Używam Pythona (2.7) i powiązań dla OpenCV 2.4.6 w Ubuntu 12.04Wczytuję obraz

16 odpowiedzi

Wyłącz buforowanie wyjścia

Czy buforowanie wyjścia jest domyślnie włączone w interpreterze Pythona dla

2 odpowiedź

Częściowa wydajność funkcji Pythona

Pracowałem z Pythonem i ustawiłem następującą sytuację kodu:

1 odpowiedź

Jak ponownie zainstalować katalog w / usr / bin / python [closed]

Badałem to od wielu godzin bezskutecznie.Myślę, że usunąłem mój katalog w / usr / bin / python, gdy zainstalowałem python 3, ponieważ otrzymałem ten błąd:

2 odpowiedź

Malformed String ValueError ast.literal_eval () z ciągiem reprezentującym Tuple

Próbuję odczytać ciąg znaków reprezentujący Tuple z pliku i dodać krotkę do listy. Oto odpowiedni kod.