Wyniki wyszukiwania dla "python"

4 odpowiedź

Czy istnieje parametr w matplotlib / pand, aby oś Y histogramu była procentowa?

Chciałbym porównać dwa histogramy, pokazując, że oś Y pokazuje procent każdej kolumny z ogólnej wielkości zestawu danych, a nie wartości bezwzględnej. Czy to...

1 odpowiedź

dekorator właściwości python [duplikat]

Możliwy duplikat:Przykład prawdziwego świata o tym, jak używać funkcji właściwości w pythonie?Mam pytanie dotyczące dekoratora

6 odpowiedzi

Algorytm euklidesowy (GCD) z wieloma liczbami?

Piszę więc program w Pythonie, aby uzyskać GCD o dowolnej liczbie liczb.

2 odpowiedź

Python zszywający obraz

Muszę łączyć ze sobą dwa lub więcej obrazów za pomocą Pythona i OpenCV. Znalazłem ten kod do wyszukiwania punktów kluczowych i dopasowań, ale nie wiem, jak k...

3 odpowiedź

Dlaczego eMinum numpy jest szybsze niż wbudowane funkcje numpy?

Zacznijmy od trzech tablic

5 odpowiedzi

Jak mogę ustalić, czy skrypt Pythona jest wykonywany z crontab?

Chciałbym wiedzieć, jak mogę ustalić, czy skrypt Pythona jest wykonywany z crontab?Nie chcę rozwiązania, które wymagałoby dodania parametru, ponieważ chcę by...

3 odpowiedź

Używanie numpy do wydajnej konwersji 16-bitowych danych obrazu na 8 bitów do wyświetlenia, ze skalowaniem intensywności

Często konwertuję 16-bitowe dane obrazu w skali szarości na 8-bitowe dane obrazu do wyświetlenia. Prawie zawsze przydatne jest dostosowanie minimalnej i maks...

3 odpowiedź

Jak otworzyć plik na Mac OSX 10.8.2 w Pythonie

Piszę kod Pythona na Eclipse i chcę otworzyć plik, który jest obecny w folderze Downloads. Używam MAC OSX 10.8.2. Próbowałem z

4 odpowiedź

Jak uzyskać current_app do używania z odwrotnością w aplikacji wielokrotnego użytku Django wielokrotnego użytku?

5 odpowiedzi

Jaki jest cel sprawdzania siebie .__ klasa__? - python