Wyniki wyszukiwania dla "python"

2 odpowiedź

Implementacja Transport Layer Security w Pythonie - Simple Mail Client

2 odpowiedź

problemy z instalacją pakietów python 'bigfloat'

Próbuję zainstalować pakiet „bigfloat” na moim Macu (OS X 10.8.4) i mam problemy. Pakiet „bigfloat” wymaga dwóch innych zależności: 1) mpfr i 2) gmp.Zainstal...

2 odpowiedź

Mercurial Hook - zmień komunikat zatwierdzenia przed zatwierdzeniem

Edytować Zrobił ten podstawowy hak, aby zapobiec niedopasowaniu identyfikatora błędu nazwy i zatwierdzenia gałęzi.https://gist.github.com/2583189Zasadniczo c...

12 odpowiedzi

Asynchroniczne wywołanie metody w Pythonie?

Zastanawiałem się, czy jest jakaś biblioteka do asynchronicznych wywołań metod wPyton. Byłoby wspaniale, gdybyś mógł zrobić coś takiego

1 odpowiedź

__init __ () pobiera dokładnie 3 argumenty (1 podany)

1 odpowiedź

Wysyłanie żądania SOAP przy użyciu żądań Pythona

2 odpowiedź

python imaplib - oznacz e-mail jako nieprzeczytany lub niewidoczny

Szukając tutaj iw Internecie, istnieje wiele przykładów, jak oznaczyć wiadomość jako SEEN, nawet jeśli jest to automatyczne z imapem.Ale jak mogę oznaczyć e-...

1 odpowiedź

Jak wydrukować w przyszłym roku z bieżącego roku w Pythonie

Jak mogę wydrukować następny rok, jeśli bieżący rok jest podany w pythonie przy użyciu najprostszego kodu, prawdopodobnie w jednym wierszu przy użyciu modułu...

1 odpowiedź

Kod Selenium nie kończy się

Następujący kod nie zostanie zakończony. Co może być tego przyczyną?

1 odpowiedź

Python - błąd składniowy na liście dwukropków