Wyniki wyszukiwania dla "google-apps-script"

1 odpowiedź

Skrypt Google: warunkowo skopiuj wiersze z jednego arkusza do drugiego w tym samym arkuszu kalkulacyjnym

czytamSkrypt Google: warunkowo kopiuje wiersze z jednego arkusza kalkulacyjnego na inny i nie mógł sprawić, że to zadziała dla mnie.Potrzebuję skryptu, który...

1 odpowiedź

Jak uzyskać automatyczne uruchamianie onFormSubmit?

1 odpowiedź

skrypt ze skryptu aplikacji: za każdym razem autoryzowany wymagany. Działa tylko z kalendarzem podstawowym

2 odpowiedź

Dostęp do obiektu zdarzenia onEdit do poprzedniej wartości komórki, która została zmodyfikowana?

1 odpowiedź

Przesyłanie formularzy i plików za pomocą htmlService i skryptu aplikacji nie działa

1 odpowiedź

aplikacje google skrypt skrypt autoryzacja wymagana pętla

Mam arkusz kalkulacyjny, który przechowuje dane z formularza. Po przesłaniu danych na formularzu wysyłam skrypt, który wykonuje obliczenia odległości za pomo...

3 odpowiedź

Jak chronić kod skryptu aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym Google?

Napisałem kod do mojego arkusza kalkulacyjnego Google za pomocą edytora skryptów.Chcę udostępnić ten arkusz kalkulacyjny moim klientom, ale nie chcę udostępn...

2 odpowiedź

Adword Script w Google App Scripts

2 odpowiedź

Biblioteka Jquery-ui nie będzie ładowana / obsługiwana przez Google CDN z witryny Google „wstaw pole html”

Przez ostatnie 3 miesiące zmagałem się z witrynami Google „wstaw pole html”, aby CDN mógł obsługiwać bibliotekę interfejsu użytkownika Jquery-jqueryui- bez p...

2 odpowiedź

Jak autoryzować i opublikować / zaktualizować kartę Trello ze skryptu Google Docs