Wyniki wyszukiwania dla "python-3.x"

5 odpowiedzi

Uzyskiwanie dostępu do zmiennych klas z rozumienia listy w definicji klasy

Jak uzyskać dostęp do innych zmiennych klasy z rozumienia listy w definicji klasy? Poniższe działa w Pythonie 2, ale nie działa w Pythonie 3:

5 odpowiedzi

Czy możliwe jest zdefiniowanie stałej klasy wewnątrz Enum?

Python 3.4 wprowadza nowy moduł

1 odpowiedź

Jak komunikować się z silnikiem szachowym w Pythonie?

na wygranej 7 mogę komunikować się z silnikiem szachowym za pomocą linii poleceń. Mała przykładowa sesja zSztokfisz na Win 7:

2 odpowiedź

błąd Unicode uniemożliwiający utworzenie pliku tekstowego

1 odpowiedź

Ustawianie wybranej właściwości Row w TreeView dynamicznie w Gtk3 (python)

Jest to ten sam problem, co wmój poprzedni pytanie, ale przeniosłem się do python3 / gtk3, aby móc użyć css do ustawiania podstawowych właściwości.Z pliku Py...

9 odpowiedzi

Co to jest __pycache__?

8 odpowiedzi

Jak używać PIP z Pythonem 3.x obok Pythona 2.x

Zainstalowałem Pythona 3.x (oprócz Pythona 2.x na Ubuntu) i powoli zacząłem parować moduły, których używam w Pythonie 2.x.Zastanawiam się, jakie podejście po...

1 odpowiedź

Jak dostosować typy ctypów Pythona 'c_wchar_p' i 'c_char_p' restype?

3 odpowiedź

Instalacja pyside z python3 na os x

Próbowałem zainstalować pyside wraz z python3 na lwie górskim osx. Próbowałem obu

2 odpowiedź

Python 3 Jak uzyskać ciąg między dwoma punktami za pomocą wyrażenia regularnego?

Jak uzyskać ciąg między dwoma punktami za pomocą wyrażenia regularnego lub innej biblioteki w Pythonie 3?Na przykład: Blah blah ABC ciąg do pobrania XYZ Blah...