Wyniki wyszukiwania dla "simple-form"

2 odpowiedź

Wyświetl błędy inline za pomocą simple_form w modalnym Bootstrap Ajax

Znalazłem podobne pytania dotyczące StackOverflowtutaj itutaj ale wciąż nie mogę tego zrobić.Używam Rails 3.2.8, SimpleForm 2.0.4 i Twitter Bootstrap 2.1.1 (...

1 odpowiedź

Pole wyboru niestandardowego powiązania szyny

1 odpowiedź

Walidacje po stronie serwera simple_form utraciły parametry URL

Używam simple_form dla formularza i przekazuję niektóre parametry URL do wypełnienia formularza.Ten kod działa poprawnie

2 odpowiedź

Jak używać szyn i simple_form dla zagnieżdżonych zasobów?

1 odpowiedź

Jak obsługiwać dziedziczenie pojedynczej tabeli w SimpleForm, aby pojedynczy pomocnik obsługiwał wszystkie modele?

Mamy model „EventSession”, który ma kilka podtypów za pośrednictwem STI, w tym „NetworkingEventSession” i „DiningEventSession” ... Chcemy być w stanie obsłuż...

2 odpowiedź

Jak ustawić domyślną wybraną wartość w polu wyboru Rails SimpleForm

Próbuję dowiedzieć się, jak ustawić wybraną opcję pola wyboru generowanego przezProsta forma. Mój kod jest zgodny z:

3 odpowiedź

SimpleForm + ClientSideValidations + bootstrap - Walidacja nie występuje na formularzu - wszystkie dane wejściowe są akceptowane

3 odpowiedź

wrapper simple_form (przyciski radia): podwójna enkapsulacja przedmiotów

3 odpowiedź

simple_form z Bootstrap pole wyboru

8 odpowiedzi

nie można zmienić wysokości pola tekstowego w simple_form