Wyniki wyszukiwania dla "email"

3 odpowiedź

Kodowanie nagłówków w MIMEText

Używam MIMEText do tworzenia wiadomości e-mail od podstaw w Pythonie 3.2 i mam problem z tworzeniem wiadomości z postaciami innymi niż ascii w temacie.Na prz...

8 odpowiedzi

Jak ustawić adres e-mail From dla polecenia mailx?

6 odpowiedzi

php - wykrywanie wysyłania wiadomości e-mail

Buduję zautomatyzowany biuletyn, ale mam problem z tym problemem. Muszę wiedzieć, czy wiadomość została wysłana, czy nie. Oto mój kod

2 odpowiedź

mediatemple - nie można wysyłać wiadomości e-mail za pomocą codeigniter

5 odpowiedzi

EmailBackend do wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem wielu SMTP w Django

Sprawienie, aby Django wysłało wiadomość e-mail, jest dobrze wyjaśnionetutaj używając standardowych ustawień, jak pokazano poniżej.

2 odpowiedź

HTML: wstaw podział wiersza w temacie wiadomości e-mail, np.% 20 to spacja?

BreakHere…Zastanawiam się, czy można napisać coś takiego

2 odpowiedź

Błędny mailer „Swift_RfcComplianceException” w e-mailu, który faktycznie działa?

4 odpowiedź

Wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikiem za pomocą usługi Amazon SES

Próbuję wysłać wiadomość e-mail zawierającą załącznik (plik pdf) za pomocą interfejsu Amazon SES API.Używam Symfony2, więc włączyłem AmazonWebServiceBundle d...

8 odpowiedzi

Javamail Nie można przekonwertować gniazda na GMS TLS

Próbuję wysłać wiadomość e-mail za pomocą JavaMail poprzez serwer poczty SMTP gmails. jednak ten kod.

2 odpowiedź

Email Zamierzam nie pokazywać selektora