Wyniki wyszukiwania dla "ruby"

3 odpowiedź

Nazwa zmiennej dynamicznej Ruby

czy jest jakiś sposób na tworzenie zmiennych w Ruby z dynamicznymi nazwami?Czytam plik, a kiedy znajduję ciąg, generuje skrót.na przykład

3 odpowiedź

Mysql :: Error: Określony klucz był za długi; maksymalna długość klucza wynosi 767 bajtów: UTWÓRZ INDEKS

3 odpowiedź

rbenv: ruby: nie znaleziono polecenia

1 odpowiedź

Ruby: Struct vs Initialize

Jakie są zalety i wady używania

5 odpowiedzi

Uzyskaj nazwę aktualnie wykonywanej metody

$0 jest zmienną dla programu Ruby najwyższego poziomu, ale czy istnieje dla bieżącej metody?

6 odpowiedzi

Jak kodować media w podanym adresie URL base64 w Ruby

3 odpowiedź

W jaki sposób koncepcja Look-ahead i Look-behind wspiera taką koncepcję Zero-Width Assertions w Regex of Ruby?

Właśnie przeszedłem przez koncepcję

3 odpowiedź

Jaki jest argument przeciwko używaniu wcześniej, pozwól i poddawaj się testom RSpec? [Zamknięte]

Właśnie zacząłem pisać testy RSpec i natknąłem sięPoradnik stylu, który odradza

4 odpowiedź

Problemy z instalacją ruby ​​1.9.x (z rbenv) na mac osx z powodu błędów analizy par YAML

Próbowałem odinstalować rvm, aby używać rbenv na moim Macu. Wszystko działa dobrze, dopóki rubin nie wejdzie do gry.podczas używania

6 odpowiedzi

Dlaczego operator Flip-Flop zawiera drugi warunek?

Poniższy kod używa operatora flip-flop.