Wyniki wyszukiwania dla "facebook"

2 odpowiedź

Przycisk Facebook Like na jednej stronie facebook aplikacji z własnej aplikacji ios

Szukam Like Button, aby był wyświetlany w mojej rodzimej aplikacji na ios, użytkownicy tej aplikacji już nawiązali połączenie z aplikacją na koncie Facebook....

3 odpowiedź

Przerywany błąd SSL podczas przesyłania zdjęć za pomocą Facebooka Android SDK 3.0

2 odpowiedź

android facebook sdk - ustaw uprawnienia dla openActiveSession

Próbuję zintegrować zestaw SDK Facebooka z aplikacją na Androida. Dostałem kod z podręcznika Facebooka. Używa Session.openActiveSession, a następnie żąda od ...

6 odpowiedzi

popchnij aktywność po prawej, gdy otworzysz szufladę

5 odpowiedzi

Aplikacja jest źle skonfigurowana do logowania na Facebooku z hasłem Release Key

0 odpowiedzi

Facebook OAuth w WPF i C # Przykład [zamknięte]

3 odpowiedź

Facebook SDK 3.1 presentShareDialogModally nie powiedzie się

1 odpowiedź

Skrypt do wystrzelenia zdarzenia, gdy tylko istnieje element?

Próbuję napisać mały skrypt Greasemonkey, aby osiągnąć pewne zadania na Facebooku, takie jak ukrywanie wiadomości i tym podobne.Problem polega na tym, że pos...

1 odpowiedź

Facebook Api pobiera kanały i komentarze

Próbuję pobrać kanały na publicznej ścianie i powiązane komentarze. Więc co X minut robię zapytanie, aby uzyskać to, co nowe (kanały i komentarze).Potrzebuję...

6 odpowiedzi

Pobierz nazwy fanów na Facebooku

Próbuję pobrać nazwiska fanów fanpage'u na Facebooku, którymi zarządzam. Zrobiłem kilka podsłuchów i najwyraźniej API FB tego nie obsługuje, ale Facebook...