Wyniki wyszukiwania dla "google-chrome-extension"

1 odpowiedź

Jak mogę uzyskać dostęp do chrome.history od pracownika WWW?

1 odpowiedź

Najlepszy sposób na uniknięcie sytuacji wyścigu w wielu wywołaniach API chrome.storage?

Coś wymaga zadaniaCoś innego wyciąga listę zadań z pamięci i sprawdza, czy są tam zadania.Jeśli są zadania, usuwa jedną, a mniejsza „lista zadań” jest umiesz...

1 odpowiedź

Jak czekać na wartość zwrotną wywołania zwrotnego metody asynchronicznej?

2 odpowiedź

Rozszerzenie Chrome: błąd portu: nie można nawiązać połączenia. Koniec odbioru nie istnieje.

Podczas próby komunikacji między moim skryptem treści i tłem otrzymuję następujące błędy:

2 odpowiedź

Jak znaleźć rozszerzenie Google Chrome dir

Witam instaluję rozszerzenia programowo przez mały program c #.Właśnie zobaczyłem, że oprogramowanie nie działa na mojego przyjaciela.widziałem jego katalog ...

1 odpowiedź

Korzystanie z Facebooka sdk z rozszerzeniami Chrome

Plik Popup.js:

2 odpowiedź

Jak znaleźć wersję przeglądarki Chrome z mojego rozszerzenia?

Wiem, że mogę dodaćminimum_chrome_version właściwość do mojego pliku manifestu wymaga co najmniej tej wersji chromeAle to, czego szukam, to zezwolić na insta...

2 odpowiedź

Jak mogę włączyć rozszerzenie chrome w trybie incognito?

2 odpowiedź

Rozszerzenie Google Chrome za pomocą NaCL z zewnętrzną biblioteką

2 odpowiedź

chrome.storage.local.set przy użyciu nazwy klucza zmiennej

W rozszerzeniu Google Chrome chcę użyć