Wyniki wyszukiwania dla "jscrollpane"

2 odpowiedź

Jak uniemożliwić obsługę klawiszy strzałek JScrollPane przed poruszaniem się kursora, gdy panel przewijania zawija okienko tekstowe

Mam następujące wymagania:Potrzebuję przewijalnego JTextPane. Użytkownik może wpisać do tego okienka tekstowego lub wstawić do niego tekst, który nie został ...

7 odpowiedzi

Jak ustawić AUTO-PRZEWIJANIE JTextArea w GUI Java?

Mam osadzony JTextArea na JScrollPane i używam tego JTextArea do wyjścia.Chcę, aby ilekroć wyjście przekroczyło rozmiar JTextArea, JTextArea przewija się aut...

1 odpowiedź

Custom CellEditor with JScrollPane - rozpocznij edycję problemu

1 odpowiedź

JTable w JScrollPane o stałym rozmiarze z możliwością zmiany rozmiaru JFrame?

3 odpowiedź

JScrollPane nie przewija się poza ustawiony rozmiar

Używam okienka przewijania, z JPanel wewnątrz, który rysuje siatkę kwadratów, które są obiektami z tablicy [] [].JEŻELI tablica to [83] [81] o rozmiarze 18 ^...

1 odpowiedź

Dlaczego JScrollPane w JOptionPane nie pokazuje całej swojej zawartości?

1 odpowiedź

jak mogę dodać JButton do dwóch ostatnich komórek kolumny w wierszu?

2 odpowiedź

Dlaczego JScrollPane nie reaguje na zdarzenia kółka myszy?

mam

1 odpowiedź

rekurencyjne wywołania do AdjustmentListener - StackOverFlow Błąd Swing Java

2 odpowiedź

Utwórz niestandardowy pasek JScrollBar za pomocą obrazu

Używam więc Java Swing do zbudowania interfejsu użytkownika dla mojej aplikacji i używam niestandardowych obrazów, aby zastąpić brzydkie Java, niestandardowe...