Wyniki wyszukiwania dla "android-contentprovider"

2 odpowiedź

android - CursorLoader i SQLite bez dostawcy treści

Wiem, że zostało to omówione, ale chciałem zapytać o aktualny stan rzeczy. Czy muszę utworzyć ContentProvider, aby używać CursorLoader w połączeniu z bazą da...

3 odpowiedź

Android History Content Observer

Zaimplementowałem obserwatora treści historii, ale zachowuje się dziwnie. Przy każdej zmianie historii jego funkcja onChange () działa 3-5 razy.

0 odpowiedzi

Intencja zdarzenia kalendarza - startActivityForResult

Chcę utworzyć wydarzenie w kalendarzu z mojej aplikacji. Mogę rozpocząć nową aktywność związaną z wydarzeniem za pomocą:

14 odpowiedzi

Używanie typów budowania w Gradle do uruchamiania tej samej aplikacji, która używa ContentProvider na jednym urządzeniu

Skonfigurowałem Gradle, aby dodać sufiks nazwy pakietu do mojej aplikacji debugowania, dzięki czemu mogłem mieć wersję wydania, której używam i debugować wer...

9 odpowiedzi

Jak korzystać ze wsparcia FileProvider do udostępniania treści innym aplikacjom?

Szukam sposobu na poprawne udostępnienie (nie OPEN) wewnętrznego pliku z zewnętrzną aplikacją przy użyciu biblioteki Android SupportFileProvider.Idąc za przy...

3 odpowiedź

Strona główna przeglądarki internetowej Android

6 odpowiedzi

Jak uzyskać wynik kamery jako uri w folderze danych?

Tworzę aplikację, w której chcę przechwycić obraz, a następnie chcę wysłać ten obraz w wiadomości e-mail jako załącznik.Otwieram kamerę za pomocą

1 odpowiedź

różnicuj skrzynkę odbiorczą i sentencje od wszystkich sms

Pracuję nad aplikacją ANdroid. W mojej aplikacji muszę wymienić wszystkie rozmowy i zrobiłem tę część. Każda rozmowa zawiera wszystkie smsy na ten numer. Mus...

1 odpowiedź

treść: // mms-sms / rozmowy / zwrot NullPointerException w Android ICS Samsung

1 odpowiedź

Jak obserwować zmiany contentprovider? android

Stworzyłem Contentprovide i zaimplementowałem jego metodę update () w następujący sposób: